Genealogie van ..Claes
 
Bestand:
D:\PG30\NL\DATA\POORT
Datum:
09-10-2019
Selectie:
'Personen in genealogie van ..Claes [1029]'
Sortering:
Per tak

I.1
..Claes, ged. c 1580, overl. ? Tr. NN, overl. ?
Uit dit huwelijk:
Willem Claaszn POORT, ged. circa 1605 (zie II.1).
Jan Claesz POORT (zie II.3).

II.1
Willem Claaszn POORT, ged. circa 1605, overl. ? Tr. c 1630 Antje PIETERS, ged. circa 1605, overl. voor 1697.
Uit dit huwelijk:
Antgen POORT, ged. (ng) Zaandijk 25‑07‑1638, overl. ? Tr. Pieter Jacobs MOSTERT, overl. ?
Cornelis Willemsz POORT (Backer), geb. voor 1647, overl. ? Tr. Wormer 26‑10‑1696 Marijtje DIRX, overl. ?
Duijfje POORT, ged. (ng) Zaandijk 21‑02‑1649, http://vpnd.nl/bronnen/nh/zaandijk/zaandijk_doop_16381671.pdf blz 10, overl. ? Tr. IJsbrand JOOSTEN, overl. ?
Trijn POORT, ged. (ng) Zaandijk 03‑09‑1651, overl. ?
Cornelia (Neeltjen) POORT, ged. (ng) Zaandijk 01‑03‑1654, overl. ? Tr. Cleas IJsbrants BRANT, overl. v 05‑1716.
Pieter Willemsz POORT (zie III.13).

III.10
Henrick Willemss POORT (PORT), meester seylemaker, overl. v nov 1704, zie akte van boedelverdeling 31 oktober 1704, otr. (1) Amersfoort 26‑03‑1667 (get.: Janneken Gisberts).
Comparitie op den 26en martij
1667 pns Van Noort
 
Dijnsdag
Eodem die
publ
Compareerden Henrick Willems en verthoonde seecke
verclaringe van consent bij den vader voor den
nots Domsselaar op den 16e martij 1667 gepasseert
ende Elisabeth Jans geassisteerd met Janneken
Gisberts Haer moeder en versochten drije houwels
proclamatie van den Stadhuijse alhier
, tr. v 1692 Elisabeth JANS, overl. Amersfoort 16‑04‑1693, dr. van Jan JANZE en Janneken GISBERTS, otr. (2) 01‑08‑1693, tr. Amersfoort 15‑08‑1693, tr. kerk ald. 18‑08‑1693 (ok) (get.: Neeltie Lodewijks en Anna Lammers) Elisabeth Henricx HOFF, overl. ? Hertr. Arnoldus van ROOTSELAER, hertr. Johannes Wichertsz van BATTUM.
Uit het eerste huwelijk:
Johannis Hendrikss POORT (PORT), ged. voor 1673 (zie IV.1).
Jannitie Henricks POORT, geb. c 1673, ged. voor 1674, begr. Amsterdam 21‑11‑1728. Jannetje Poort wed van Davit Delfschij op t smalle pat tusschen de Lange Houtstraat en de Sloterdijk. 1 baar 14.r , laat kind na. Otr. Amsterdam 13‑04‑1708 (get.: Hendrik Boomer) David Frederiksz DELFSCHIJ, geb. c 1680, grutter, overl. ? Zn. van Frederik DELFSCHIJ en Hermien BLOM.
Inventarisnummer 436-33
 
Bladzijde 93 verso
 
Datum 1727-10-20
 
Verkoper: David Dulpscheij en zijn vrouw Jannetje Poort wonenden te Amsterdam, voor een derde part; Barend Oenen en zijn vrouw Fenna Dulpscheij, voor het tweede derde part; Jannetje Jans van Ark, weduwe van Johannes Dulpscheij, borgeresse als moeder en moberse over hare twee minderjarige kinderen Gerrit en Hermina Dulpscheij; tevens van voornoemde David Dulpscheij en Barend Oenen, als aangestelde mombers en voogden over de voorschreven onmondigen, voor het laatste derde part; allen erfgenamen van haerlieden ouders en grootouders geweest sijnde van Frederik Dulpscheij en Hermien Blom, in haer leven echtelieden
Koper: Johanna Wagtmeesters, meerderjarige ongehuwde dogter en burgeresse
Omschrijving: huis en erf aan de Langestraat, bij de Varkensmarkt
Belending 1: aan de ene zijde, op de hoek van de Varkensmarkt, Erasmus van Goudoever
Belending 2: aan de andere zijde Steven van Buuren.
Cornelia (Neeltie) Henricks POORT, ged. (ok) Amersfoort 21‑12‑1674 (get.: Gerarda Hermans), begr. Amsterdam 09‑02‑1749, begraafplaats: Karthuizer Kerkhof, otr. Amsterdam 28‑04‑1707 Hendrick BOOMER (BOOMERS), hoedemaker, overl. ? Eerder tr. Celitje CLOMBAAR.
Cornelis Henrickss POORT, ged. (ok) Amersfoort 08‑03‑1677 (get.: Gerarda Hermans), overl. ald. voor 1684.
Willem Henrickss POORT, ged. (ok) Amersfoort 08‑03‑1677 (zie IV.8).
Anna (Annitie) Henricks POORT, ged. (ok) Amersfoort 25‑07‑1679 (get.: Gerarda Hermans), overl. ald. v 1722, otr. ald. 27‑01‑1705, tr. ald. 17‑02‑1705 (get.: voogd Rijck Willemsz, haaffmeester), tr. kerk ald. 17‑02‑1705 (ok) Anthony Cornelisz BOLDOOT, overl. Amersfoort 02‑01‑1752, zn. van Cornelis BOLDOOT en Cornelia COSTERUS.
Margarethe POORT, geb. Amersfoort 25‑08‑1682, ged. (ok) ald. 25‑08‑1682 (get.: Gerarda Hermans), overl. v okt 1704, wordt niet meer genoemd in boedelverdeling van de nalatenschap van
haar vader.

Cornelis POORT, ged. (ok) Amersfoort 07‑11‑1684 (zie IV.13).

IV.1
Johannis Hendrikss POORT (PORT), ged. voor 1673, turfkarman, overl. Amersfoort voor 1703, otr. ald. 07‑04‑1693, tr. ald. 29‑04‑1693 (get.: Henrick Willemss Port en Johannes Juriaan Sponsius), tr. kerk ald. 29‑04‑1693 (rk) Catharina SPONSIUS, begr. Amersfoort 09‑02‑1751, dr. van Johannes Juriaen SPONSIS, bombazijnwerker, en Willemptie van LIENDERT. Hertr. Gijsbert Jacobsz van GIJSDORP (van Woerden).
Uit dit huwelijk:
Jan Jansz. POORT, ged. (rk) Amersfoort 05‑09‑1694 (zie V.1).
Lijsbeth POORT, ged. (rk) Amersfoort 23‑08‑1696 (get.: Elsjen Henricks), overl. voor 1703.
Bart Jansz. (Gijsbertus) POORT, ged. (rk) Amersfoort 31‑12‑1698 (zie V.4).

V.1
Jan Jansz. POORT, ged. (rk) Amersfoort 05‑09‑1694 (get.: Wilielma van Liender), overl. ald. voor 1752, otr. ald. 22‑06‑1717, tr. ald. 06‑07‑1717 (get.: Catharina Sponsius en Gijsbertje van Westervelt) Jannitje Wouters van de UITHOORN, geb. Amersfoort, ged. (ok) ald. 01‑08‑1693 (get.: Jannitje Jacobs), overl. ald. circa 1777. ARA Utrecht Weeskamer archieven Amersfoort Op 27-7-1777 compareerde Chatharina poort, wed van Elderd wegens Jannetje van den Uithoorn haar (overleden) moeder. ende verklaarde dat de overledene geen minderjaige erffgenamen hadde nagelaten. Dr. van Wouter Cornelisz van de UITHOORN en Gijsbertje Willems van WESTERVELD.
Uit dit huwelijk:
Joannes POORT, ged. (rk) Amersfoort 08‑08‑1717 (get.: Catharina Janse), overl. ald. voor 1721.
Ghisberta POORT, ged. (rk) Amersfoort 15‑12‑1718 (get.: Agnes Waulters), overl. ?
Catharina POORT, ged. (rk) Amersfoort 31‑03‑1720 (get.: Claesien Thijmens), begr. ald. 20‑03‑1798, tr. (1) ald. 28‑09‑1753 (get.: Jannitje van den Uijthoorn) Joannes HERBERTS, overl. voor 1765.
Boete wegens trouwen buiten de stad: Jan Herberts en Catharina Poort
fl 6,-, 24-10-1753 naar Buiksloot.
Otr. (2) Amersfoort 13‑09‑1765, tr. ald. 04‑10‑1765 (get.: Hendrik van Eldert), tr. kerk ald. 04‑10‑1765 (ok) Matthijs van ELDERT, begr. Amersfoort 10‑11‑1770.
Jan Janz. (Joannes) POORT, ged. (rk) Amersfoort 18‑09‑1721 (zie VI.6).
Wouter POORT, ged. (rk) Amersfoort 31‑05‑1723 (zie VI.8).
Anna POORT, ged. (rk) Amersfoort 07‑10‑1725 (get.: Arnolda Meijers), overl. ?
Joanna POORT, ged. (rk) Amersfoort 10‑06‑1727 (get.: Arnolda Meijers), overl. ?

VI.6
Jan Janz. (Joannes) POORT, ged. (rk) Amersfoort 18‑09‑1721 (get.: Bartholomeo Joanssens en Nicoloa Wouters), overl. ald. 18‑08‑1783, otr. ald. 21‑04‑1744, tr. ald. 05‑05‑1744 (get.: Jannitje van den Uijthoorn en Hendrik Watervoort), tr. kerk ald. 05‑05‑1744 (rk) Maria WATERFOORT, ged. Amersfoort 04‑06‑1719 (get.: Maria Peeters), overl. ald. v 1817, dr. van Hendrik WATERVOORT, lakendrapierder, en Jacomina Cors van 't HOFF.
Uit dit huwelijk:
Joannes POORT, ged. (rk) Amersfoort 14‑09‑1744 (get.: Jacoba Corsse), overl. ?
Joanna POORT, ged. (rk) Amersfoort 30‑01‑1748 (get.: Willemina Corsse), overl. ?
Henricus POORT, ged. (rk) Amersfoort 20‑02‑1749 (get.: Joanna Waterfoort), overl. ?
Hermannus POORT, ged. (rk) Amersfoort 20‑07‑1753 (get.: Aleijda Rutte), overl. ?
Jacomina POORT, ged. (rk) Amersfoort 10‑01‑1757 (get.: Alijda Rutte), overl. ?
Joanna (Jannetje) POORT, ged. (rk) Amersfoort 02‑02‑1758 (get.: Teodora Jordaan), overl. ald. 25‑04‑1817 09.30 u. (aang.: Gerrit Rook oud 55 jaar, daghuurder en Otto van Rijswijk oud 54 jaar, fabrikeur), otr. ald. 24‑10‑1783, tr. ald. 07‑11‑1783 (get.: Maria Watervoort en Herman Rook), 24-10/07-11-1783
Gerrit, me j.m., w.Boesemberg in vrijh.v.Af, ass.va
Harmen Rook, en (zie EK 21,64)
Jannetje Poort, me dr., ass.mo Maria Watervoort, wed.Jan Poort
, tr. kerk Amersfoort 07‑11‑1783 Gerrit ROOK, geb. Amersfoort c 1753, daghuurder, overl. ald. 28‑12‑1823 16.00 u., zn. van Harmen Gerritse ROOK.

VI.8
Wouter POORT, ged. (rk) Amersfoort 31‑05‑1723 (get.: Nicolaas Timmers en Gysbertje Claessen), overl. ald. 13‑07‑1763. Acte register van overledenen van de RK kerk aan de Kromme Elleboog.
 
zie ook akte weeskamerarchief dd 10-8-1763.
Begr. Amersfoort 13‑07‑1763, otr. ald. 21‑04‑1752, tr. ald. 05‑05‑1752, tr. kerk ald. 05‑05‑1752 (rk) (get.: Everardo van Grootwede en Cathrina van der Linde) Maria van DAAL, ged. (rk) Amersfoort 19‑07‑1724 (get.: Helena van Aaeften), overl. ald. 30‑11‑1809, begr. ald. 01‑12‑1809, dr. van Johannes Hendricksz. van DAAL en Elisabeth Jacobsen van der HEIJDEN.
Uit dit huwelijk:
Joanna POORT, geb. Amersfoort, ged. (rk) ald. 09‑03‑1753 (get.: Margaretha van Dale), begr. ald. 07‑04‑1753.
Joannes POORT, ged. (rk) Amersfoort 08‑01‑1755 (zie VII.9).
Johanna POORT, ged. (rk) Amersfoort 03‑03‑1756 (get.: Margareta van Daal), overl. Den Haag 27‑11‑1807, tr. Amersfoort 15‑04‑1785 (get.: Maria van Daal), tr. kerk ald. 16‑04‑1785 Jean François Joseph DUBOIS, geb. Elten 24‑01‑1756, ged. (rk) Elten (D) 25‑01‑1756, overl. Stargart Pruisisch Pommern 01‑08‑1812, zn. van Franciscus Reinerus DUBOIS en Francisca Josepha le COMTE.
Jacobus POORT, ged. (rk) Amersfoort 29‑01‑1758 (zie VII.13).
Walterus POORT, geb. Amersfoort, ged. (rk) ald. 20‑11‑1759 (get.: Margareta van Daal), begr. ald. 19‑01‑1760.
Elisabeth POORT, geb. Amersfoort, ged. (rk) ald. 21‑08‑1761 (get.: Margareta van Daal), overl. ?

VII.9
Joannes POORT, ged. (rk) Amersfoort 08‑01‑1755 (get.: Margrita van Daal), overl. Amsterdam 12‑1799. Jan Poort was knecht op een veerschip van Amersfoort naar Amsterdam. Hij is van het schip gevallen en verdronken.
bron. Huwelijkse bijlagen zoon Hendrikus.
Otr. Amersfoort 25‑08‑1786, tr. ald. 08‑09‑1786 (get.: Maria van Daal en Jacob Craan) Joanna (Jannetje) KRAAN (CRAAN), ged. (rk) Amersfoort 10‑03‑1762 (get.: Maria Wijmans), dubbeleerster, overl. ald. 24‑01‑1818 03.00 u. (aang.: Johannes Janse oud 25 jaar, fabrikeur en Martinus Hols oud 51 jaar, spinder), dr. van Jacob Hendriksse CRAAN (Joannes) en Hendrina WEIJMAN.
Uit dit huwelijk:
Wouter POORT, ged. (rk) Amersfoort 24‑07‑1787 (zie VIII.1).
Jacobus POORT, ged. (rk) Amersfoort 01‑09‑1789 (zie VIII.3).
Maria POORT, ged. (rk) Amersfoort 05‑02‑1792 (get.: Maria van Daal), overl. ald. 30‑12‑1868 21.30 u., tr. ald. 31‑07‑1811 Wouter van WANDELEN, ged. (rk) Amersfoort 17‑04‑1779 (get.: Hanna de Foij), wijnkopersknegt, overl. ald. 24‑12‑1853, zn. van Lammert van WANDELEN, kuiper, en Alijda MODÉE. Wedr. van Aleijda van GRONINGEN.
Hendrikus POORT, ged. (rk) Amersfoort 20‑11‑1793 (zie VIII.7).
Johannes (Jan) POORT, ged. (rk) Amersfoort 29‑03‑1796 (get.: Maria van Daal), wijnkopersknegt, tapper, overl. ald. 13‑12‑1854 06.30 u. (aang.: Jan van den Brink oud 49 jaar, aanspreker en Jan van Wandelen oud 38 jaar, kuiper), tr. ald. 03‑11‑1819 (get.: Frans van Wandelen, Barend Huijsman, Gabriel Lenarts en Rijn Stegeman) Aaltje KEBEL, ged. (rk) Amersfoort 28‑06‑1794 (get.: Grietje Bot), overl. ald. 18‑10‑1865 15.00 u., dr. van Johannes KIBBEL (KEBEL), garenwerker, en Hermijntje BOTH.

VIII.1
Wouter POORT, ged. (rk) Amersfoort 24‑07‑1787 (get.: Maria van Dalen), wijnkopersknecht, tuinman, overl. ald. 30‑12‑1829 02.00 u. (aang.: Pieter van Minnen, oud 39 jaar, spinder en Lubbert Bourgonje, oud 43 jaar, daggelder), otr. ald. 23‑08‑1810, tr. ald. 06‑09‑1810, tr. kerk ald. 09‑09‑1810 (ok) (get.: Antje van de Bild en Maria Roselaar) Everarda (Evertje) van DOEVERDE, ged. (rk) Amersfoort 09‑08‑1786 (get.: Amarens Leonards), overl. ald. 14‑02‑1847 14.00 u. (aang.: Frans van Groenestein, 35 jaar oud en Jan Poort, 23 jaar oud), dr. van Hijmen van DOEVERDEN (DOEVERE) en Gertruid LEENAARTS (Le(O)NARDS).
Uit dit huwelijk:
Joannes (Jan) POORT, ged. (rk) Amersfoort 14‑02‑1811 (get.: Jannitje Craan), overl. ald. 03‑03‑1815 01.00 u.
Geertruij POORT, geb. Amersfoort 27‑07‑1814 23.30 u. (aang.: Jan de Haan oud 51 jaar, broodbakker en Jan Bondel oud 38 jaar, slager), overl. ald. 03‑10‑1849, tr. ald. 03‑04‑1839 Frans van GROENESTEIJN, geb. Amersfoort 28‑11‑1812, wever, overl. ald. 25‑10‑1889 07.30 u., zn. van Willem GROENESTEIJN, timmerman, en Antonia van het WEL. Hertr. Elizabeth SCHOPPEN.
POORT, geb. Amersfoort 09‑04‑1817 06.00 u., overl. ald. 09‑04‑1817 06.00 u. (aang.: Wouter Poort oud 29 jaar, wijnkopersknegt en Pieter Bouw oud 38 jaar, wever), doodgeboren.
Johanna (Jannetje) POORT, geb. Amersfoort 14‑05‑1818 03.30 u. (aang.: Lambertus van de Smitsen oud 36 jaar en Pieter Bouw oud 38 jaar, beide van beroep wever), overl. ald. 08‑01‑1824 15.00 u.
Heijmen POORT, geb. Amersfoort 17‑02‑1822 20.00 u. (aang.: Hendrik Buys oud 29 jaar, hoedemaker en Joseph Siebers oud 51 jaar, hoedemaker), garentwijnder, militair, overl. Groningen 24‑06‑1907 13.00 u., tr. ald. 27‑01‑1878 Zwaantje Berends GELTZEMA, geb. Groningen 18‑10‑1830, koopvrouw, overl. ald. 30‑05‑1895, dr. van Jan GELTZEMA en Berentje BAKKER, breidster. Wed. van Jan Noorda GERRITS.
Jan POORT, geb. Amersfoort 16‑09‑1825 (zie IX.8).
Johanna POORT, geb. Amersfoort 19‑08‑1828 22.00 u. (aang.: Johannes Poort oud 42 jaar, wever en Andries kwinkelenberg oud 38 jaar, dienaar der justitie), overl. ald. 25‑12‑1829 02.00 u.

IX.8
Jan POORT, geb. Amersfoort 16‑09‑1825 04.30 u. (aang.: Jan de Haan oud 59 jaar, broodbakker en Hendrik Buijs oud 30 jaar, hoedenmaker), wever, overl. ald. 21‑04‑1886 15.00 u., tr. ald. 30‑07‑1851 Hendrika van RAALT, geb. Amersfoort 09‑01‑1825 02.00 u. (aang.: Johannes van Nimwegen oud 25 jaar, wever en Gerrit Hendriks oud 27 jaar, wever), naaister, overl. ald. 08‑03‑1890 21.30 u., dr. van Antonie Petrus Van RAALT, wever, en Johanna MEIJS.
Uit dit huwelijk:
Wouter POORT, geb. Amersfoort 19‑11‑1851 14.00 u. (aang.: Willem van Rijswijk oud 31 jaar, wever en Frans van Groenestein oud 37 jaar, wever), overl. ald. 24‑08‑1852 08.00 u.
Johanna POORT, geb. Amersfoort 03‑05‑1853 16.00 u. (aang.: Frans van Groenestein oud 40 jaar, wever en Bart Wellerd oud 24 jaar, wever), overl. ald. 05‑02‑1874 04.30 u.
Wouter POORT, geb. Amersfoort 24‑01‑1855 01.00 u. (aang.: Reijer de Conijn oud 65 jaar en Frans van Groenestein oud 42 jaar, wever), overl. ald. 14‑02‑1858 23.30 u.
Everarda POORT, geb. Amersfoort 07‑05‑1857 23.00 u. (aang.: Bartholomeus van Ling oud 57 jaar, wever en Cornelis de Gans oud 24 jaar, wever), dienstbode, overl. ald. 12‑02‑1898 15.30 u., otr. ald. 07‑08‑1884, tr. ald. 20‑08‑1884 Johannes van WIJK, geb. Amersfoort 10‑12‑1859, overl. ald. 20‑02‑1937, zn. van IJsbrand van WIJK en Siberta OPSTEEG. Hertr. Maria Pieternella van DIJK.
Johanna (Jansje) POORT, geb. Amersfoort 08‑09‑1859 04.00 u. (aang.: Bartholomeus de Ling oud 59 jaar, wever en Cornelis de Gans oud 26 jaar, wever), overl. ald. 22‑12‑1949 16.00 u., otr. ald. 10‑05‑1889, tr. ald. 22‑05‑1889 Nicolaas Abraham van EIJKELENBURG, geb. Amersfoort 26‑09‑1862 (gezindte: rk), opperman, overl. ald. 23‑05‑1923 23.30 u., begr. ald. 28‑05‑1923, zn. van Nicolaas van EIJKELENBURG en Maria VERHOEF.
Antonius POORT, geb. Amersfoort 13‑04‑1862 (zie X.8).
POORT, geb. Amersfoort 07‑11‑1864, overl. ald. 07‑11‑1864 20.00 u.
Hendrik POORT, geb. Amersfoort 11‑06‑1866 02.00 u. (aang.: Bartholomeus van Ling oud 66 jaar, wever en Willem van der Berg oud 42 jaar, wever), overl. ald. 09‑09‑1866.

X.8
Antonius POORTdossierstukken, geb. Amersfoort 13‑04‑1862 06.30 u. (aang.: Derk Snijders oud 36 jaar, schoenmaker en Cornelis de Gans oud 28 jaar, wever), tapijtwever, brandstofhandelaar, overl. ald. 09‑06‑1912 15.00 u., otr. ald. 07‑08‑1884, tr. ald. 20‑08‑1884 (rk)
Jacoba ARLER

Jacoba ARLER

Jacoba ARLER, geb. Amersfoort 04‑04‑1865 10.00 u. Zij word bij het huwelijk van haar ouders op 3-10-1866
wettelijk erkend
, overl. Amersfoort 07‑11‑1908 19.00 u., dr. van Jacobus ARLER, zakkendrager, en Cecilia van BOGERIJEN, spinster.
Uit dit huwelijk:
Hendrika (Heintje) POORT, geb. Amersfoort 07‑06‑1885 07.00 u. (aang.: Johannes Poort oud 60 jaar, wever en Johannes van Wijk oud 25 jaar, wever), geboren in een huis staande aan de Koningstraat wijk D numero 28
(gezindte: rk), overl. Amersfoort 06‑08‑1977, begr. ald. 10‑08‑1977, otr. ald. 02‑02‑1905, tr. ald. 15‑02‑1905 Willem van der HEIDEN, geb. Amersfoort 24‑10‑1883 16.30 u., grondwerker, schoenmaker, overl. Laren (NH) 28‑09‑1964, begr. Amersfoort 02‑10‑1964, zn. van Willem van der HEIDEN, voerman, koetsier, en Frederika Johanna STIKVOORT.
Hendrik Jacobus (Kobus) POORT, geb. Amersfoort 21‑03‑1887 (zie XI.3).
Cecilia (Cilia) POORT, geb. Amersfoort 09‑03‑1889 09.30 u. (aang.: Johannes van Wijk oud 29 jaar, wever en Gerardus Tondeur oud 43 jaar, wever) (gezindte: rk), overl. Hoogland 14‑05‑1972, begr. ald. 17‑05‑1972, begraven op het rk kerkhof *De Lagenoord*, tr. Hoogland 05‑06‑1913 Johannes Hendrikus (Hein) van KARSBERGEN, geb. Hoogland 02‑06‑1887 (gezindte: rk), aannemer, overl. ald. 05‑03‑1957, zn. van Jacobus van KARSBERGEN en Feitje GROENESTIJN.
Everarda POORT, geb. Amersfoort 24‑12‑1891 23.30 u. (aang.: Johannes van Wijk oud 32 jaar, wever en Gerardus Tondeur oud 46 jaar, wever), geboren in het huis staande in de Koningstraat wijk C numero 287
(gezindte: rk), overl. 's-Gravenhage 21‑12‑1933, begr. Amersfoort 27‑12‑1933, tr. ald. 23‑01‑1917 (get.: Willebrordus Joseph Lablans broeder des bruidegoms en Johannes Poort broeder der bruid) Cornelis Hubertus (Kees) LABLANS, geb. Amersfoort 30‑08‑1887 07.30 u., metselaar, overl. Den Haag 14‑07‑1971, zn. van Hubertus LABLANS, metselaar, en Willemina HAZELAAR. Hertr. Grada Maria VELDHUIZEN.
Johannes POORT, geb. Amersfoort 14‑10‑1894 (zie XI.9).
Johannes POORT, geb. Amersfoort 30‑03‑1897 15.00 u. (aang.: Nicolaas Vink oud 64 jaar, stadsbode en Hermanus van Manen oud 42 jaar, stadsbode), geboren in het huis staande in de Koningstraat wijk C numero 287
aangifte gedaan door Margaritha Hendrika Elisabeth Bijtelaar, stadsvroedvrouw, zijnde de vader door afwezigheid verhinderd de aangifte in persoon te doen
, overl. Amersfoort 30‑12‑1897 06.00 u.
Johanna POORT, geb. Amersfoort 30‑12‑1898 12.30 u. (aang.: Johannes van Wijk oud 39 jaar,wever en Jan Tommel oud 35 jaar, wever) (gezindte: rk), modiste, overl. Zaandam 29‑11‑1959, tr. Bussum 27‑04‑1921
Johannes van BREEMEN

Johannes van BREEMEN

Johannes van BREEMEN, geb. Hilversum 04‑05‑1894 18.00 u., bakker, overl. Zaandam 21‑10‑1953 17.45 u., begr. ald. 24‑10‑1953, zn. van Antonius van BREEMEN, stoker, en Anna van VELSEN.
Hannes POORT, geb. Amersfoort 03‑08‑1901 (zie XI.14).
POORT, geb. Amersfoort 23‑06‑1905, overl. ald. 23‑06‑1905 10.00 u., levenloos geboren. De bevalling vond plaats in de Valkestraat 3 wijk B.

XI.3
Hendrik Jacobus (Kobus) POORT, geb. Amersfoort 21‑03‑1887 13.30 u. (aang.: Johannes van Wijk oud 27 jaar, wever en Franciscus Mulder oud 31 jaar, wever), geboren in een huis staande in de Koningstraat wijk D numero 28
(gezindte: rk), wever, overl. Losser 09‑05‑1986, begr. Glanerbrug 13‑05‑1986, tr. Lonneker 20‑05‑1910 (get.: Bernardus ter Hofte, Hendrikus Gerardus Albertus Hesselink, Herman Everink en Herman Theussing)
Gezina THEUSSING

Gezina THEUSSING

Gezina THEUSSING, geb. Lonneker 22‑12‑1885 (gezindte: rk), opsteekster, overl. Enschede 07‑04‑1958, begr. Glanerbrug 10‑04‑1958, dr. van Hendrik THEUSSING, landbouwer, en Euphemia Hendrika OLDE REIJMER.
Uit dit huwelijk:
Jacoba Hendrika Geertruida (Koos) POORT, geb. Lonneker 08‑09‑1910, ged. (rk) Glanerbrug 09‑09‑1910 (get.: Jan Poort en Geertruida Theussing), overl. Surrey BC 22‑06‑1995, begr. Cloverdale BC 27‑06‑1995, tr. Enschede 18‑04‑1936, tr. kerk Glanerbrug 18‑04‑1936 (rk) Albertus Martinus (Bets) PADBERG, geb. Lonneker 14‑03‑1909, ged. (rk) Glanerbrug 15‑03‑1909 (get.: Martinus Padberg en Joanna Nijhuis), metselaar, overl. Port Coquitlam BC 07‑04‑1995, begr. Cloverdale Bc 11‑04‑1995, zn. van Albertus PADBERG, textielarbeider, en Diena Maria LEEMREIJZE.
Hendrik Jacobus Antonius (Hennie) POORT, geb. Lonneker 22‑12‑1911 (zie XII.3).
Hendrika Antonia Johanna (Rieks) POORT, geb. Lonneker 30‑06‑1913, ged. (rk) Glanerbrug 30‑06‑1913 (get.: Johanna Theussink en Johannes Poort), overl. Losser 12‑01‑1970, begr. ald. 16‑01‑1970, tr. Enschede 16‑05‑1941 Johannes Gerhardus Hendrikus OLDENKOTTE, geb. Losser 28‑02‑1912, manufacturier, overl. ald. 01‑03‑1974, begr. ald. 06‑03‑1974, zn. van Engelbertus Wilhelmus OLDENKOTTE, koopman, en Johanna A. (Jantje) KROEZE.
Antonia Johanna Cecilia (Tonia) POORT, geb. Lonneker 10‑10‑1914, ged. (rk) Glanerbrug 10‑10‑1914 (get.: Johan Theussink en Caecilia Poort), overl. ald. 19‑08‑2002, gecr. Usselo gem. Enschede 23‑08‑2002, tr. Lonneker 11‑09‑1942, tr. kerk Glanerbrug 10‑10‑1942 (rk) Gerrit Jan Johannes MEKKELHOLT, geb. Lonneker 14‑07‑1914, overl. Enschede 17‑08‑1976, gecr. Usselo gem. Enschede 20‑08‑1976, zn. van Albertus Gerhard MEKKELHOLT en Geertruida Gezina VELDHUIS.
Johanna (Anne) POORT, geb. Lonneker 27‑09‑1916, ged. (rk) Glanerbrug 27‑09‑1916 (get.: Herman Theussink en Hendrika Poort), overl. Mayerthorpe, AB, Canada 30‑09‑2016, begr. Rochfort Bridge AB 06‑10‑2016. Uitvaart donderdag 6 oktober om 13:00 in de St. Theresa's Katholieke Kerk, 4919-51 Avenue, Sangudo, AB. Reverend J. M. Jaya Rajan SAC dienstdoende met bijzetting in Rochfort Bridge Cemetery
, tr. kerk (1) Glanerbrug 21‑06‑1945 (rk) Hermannes Johannes OLDE HEUVEL, geb. Losser 04‑03‑1916 (gezindte: rk), timmerman, overl. Rochfort Bridge (Canada) 25‑04‑1973. Rochfort Bridge Cemetery, Lac Ste. Anne County Alberta
, zn. van Bernardus Johannes OLDE HEUVEL, landbouwer, en Maria Euphemia TIEKE, tr. (2) John KENNEDY, overl. 2006.
Jan POORT, geb. Lonneker 02‑06‑1918 (zie XII.14).
Antonius (Antoon) POORT, geb. Lonneker 28‑02‑1920 (zie XII.16).
Geertruida (Truus) POORT, geb. Lonneker 18‑05‑1923, ged. (rk) Glanerbrug 18‑05‑1923 (get.: Jan van Breemen en Jansje Poort uit Zaandam), overl. ald. 26‑01‑2004, gecr. Usselo gem. Enschede 30‑01‑2004, tr. Enschede 27‑04‑1956, tr. kerk Glanerbrug 28‑04‑1956 (rk) Johann HOFSTE, geb. Gronau 23‑09‑1923, textielarbeider, overl. Glanerbrug 18‑02‑1998, gecr. Usselo gem. Enschede 23‑02‑1998, zn. van Bernardus Antonius HOFSTE en Johanna OLDE HARTMANN.
Herman Johannes (Herman) POORT, geb. Lonneker 08‑02‑1926 (zie XII.20).
Johannes Herman POORT, geb. Lonneker 08‑02‑1926 08.00 u., ged. (rk) Glanerbrug 09‑02‑1926 (get.: Johannes Poort en Johanna Kurver), overl. ald. 29‑10‑1926, begr. ald. 02‑11‑1926.

XII.3
Hendrik Jacobus Antonius (Hennie) POORT, geb. Lonneker 22‑12‑1911, ged. (rk) Glanerbrug 22‑12‑1911 (get.: Herman Theussing en Henrica Poort), staat als Antonius Hendrik Jacobus ingeschreven in het doopboek. Overl. Enschede 01‑08‑1989, gecr. Usselo gem. Enschede 04‑08‑1989, tr. (1) Losser 30‑05‑1939 Franciska Maria BENNING, geb. Losser 01‑12‑1914, overl. Enschede 01‑11‑1943 15.00 u., begr. Losser 05‑11‑1943, dr. van Robertus Bernardus Everhardus BENNING, fabrieksarbeider, en Maria Katharina AMSHOFF, tr. (2) Losser 22‑05‑1945 (rk) Maria Theresia Johanna (Marieke) BENNING, geb. Losser 20‑02‑1911 10.00 u. (gezindte: rk), overl. ald. 25‑02‑1973, begr. ald. 28‑02‑1973, dr. van Robertus Bernardus Everhardus BENNING, fabrieksarbeider, en Maria Katharina AMSHOFF. Wed. van Bernhard LIENESCH. Samenw. (3) Losser c 1985 G.A.A. (Sien) OLDE AGTERHUIS, geb. c 1914, overl. Losser 03‑01‑2004, gecr. Usselo gem. Enschede 08‑01‑2004. Eerder tr. Gerrit PALASTER.
Uit het eerste huwelijk:
[privacy] (zie XIII.1).
Robertus Jan Hendrik (Rob) POORT, geb. Losser 17‑03‑1942 (zie XIII.3).
Uit het tweede huwelijk:
POORT, geb. Losser 18‑07‑1947, overl. ald. 18‑07‑1947, levenloos geboren.
Franciska Catharina Gezina (Cissy) POORT, geb. Losser 10‑10‑1948, overl. ald. 16‑11‑2017, gecr. Usselo gem. Enschede.

XIII.1
[privacy], tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy], tr. [privacy].
[privacy] (zie XIV.3).

XIV.3
[privacy], tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
Femke Anna Maria POORT, geb. Enschede 29‑12‑2002, overl. Losser 10‑01‑2003, gecr. Usselo gem. Enschede 15‑01‑2003.
[privacy].
[privacy].

XIII.3
Robertus Jan Hendrik (Rob) POORT, geb. Losser 17‑03‑1942, overl. Mission BC Canada 15‑12‑2010, begr. Mission BC 21‑12‑2010. Bakerview Celebration Centre, 34863 Cementery Avenue.
Tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy], tr. [privacy].
[privacy], tr. [privacy].

XII.14
Jan POORT

Jan POORT

Jan POORTdossierstukken, geb. Lonneker 02‑06‑1918, ged. (rk) Glanerbrug 03‑06‑1918 (get.: Jan Poort en Hermina Kalter), smid/bankwerker, overl. Enschede 11‑04‑2002 03.00 u., gecr. Usselo gem. Enschede 16‑04‑2002, tr. Enschede 15‑06‑1944. VERLOOFD: lies meenhuis en jan poort. Glanerbrug, 2e Kerstdag. Bentstraat 16. Vosbultweg 68
bron:
Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant
23-12-1941
, tr. kerk Glanerbrug 15‑07‑1944 (rk)
Elisabeth Johanna MEENHUIS

Elisabeth Johanna MEENHUIS

Elisabeth Johanna (Lies) MEENHUIS, geb. Denekamp 24‑04‑1919 (gezindte: rk), overl. Enschede 30‑03‑2015 17.15 u., gecr. Usselo gem. Enschede 03‑04‑2015, dr. van pasfoto (schoon-)ouders Bernardus MEENHUIS, grondarbeider, wever, en pasfoto (schoon-)ouders Elisabeth Bernarda Gezina MORSINK, fabrieksarbeidster.
Uit dit huwelijk:
[privacy] (zie XIII.7).
[privacy], tr. [privacy].
[privacy], tr. [privacy].
[privacy], tr. [privacy].
[privacy], tr. [privacy].
[privacy], tr. [privacy].

XIII.7
[privacy], tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy], tr. [privacy].
[privacy] (zie XIV.11).

XIV.11
[privacy], tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy].
[privacy].

XII.16
Antonius POORT

Antonius POORT

Antonius (Antoon) POORT, geb. Lonneker 28‑02‑1920, ged. (rk) Glanerbrug 28‑02‑1920 (get.: Peter Cornelis Lablans en Jansje Poort), overl. Losser 18‑05‑2011, gecr. Usselo gem. Enschede 25‑05‑2011, tr. Losser 28‑10‑1953, tr. kerk ald. 29‑10‑1953 (rk) Gezina Theresia BLOEMEN, geb. Losser 18‑08‑1927 (gezindte: rk), overl. Oldenzaal 13‑09‑2011, gecr. Usselo gem. Enschede 19‑09‑2011, dr. van Johannes Albertus BLOEMEN en Johanna Gerarda OPHUIS.
Uit dit huwelijk:
[privacy], tr. [privacy].
[privacy] (zie XIII.21).
[privacy] (zie XIII.25).

XIII.21
[privacy], tr. (1) [privacy], tr. (2) [privacy], tr. (3) [privacy].
Uit het tweede huwelijk:
[privacy].
[privacy].

XIII.25
[privacy], tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy].
[privacy].
[privacy].

XII.20
Herman Johannes (Herman) POORT, geb. Lonneker 08‑02‑1926 08.15 u., ged. (rk) Glanerbrug 09‑02‑1926 (get.: Antonia Melenhorst en Berendina Kortman), overl. Oldenzaal 07‑11‑2010, gecr. Usselo gem. Enschede 12‑11‑2010, tr. Oldenzaal 10‑10‑1957, tr. kerk ald. 26‑10‑1957 (rk) Hendrika Wilhelmina (Rikie) GOSENSHUIS, geb. Oldenzaal 14‑11‑1926 (gezindte: rk), overl. ald. 31‑03‑2018, gecr. 06‑04‑2018, dr. van Hendrikus GOSENSHUIS en Maria DUBBELINK.
Uit dit huwelijk:
Jacobus Hendrikus (Koos) POORT, geb. Oldenzaal 22‑11‑1958 (zie XIII.27).
[privacy] (zie XIII.29).
[privacy], tr. [privacy].
[privacy] (zie XIII.33).
[privacy], tr. [privacy].

XIII.27
Jacobus Hendrikus (Koos) POORT, geb. Oldenzaal 22‑11‑1958, overl. ald. 28‑07‑1999, begr. ald. 31‑07‑1999. Koos is begraven op de begraafplaats aan de Hengelosestraat te Oldenzaal, tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy].

XIII.29
[privacy], tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy].
[privacy].

XIII.33
[privacy], tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy].
[privacy].
[privacy].

XI.9
Johannes POORT

Johannes POORT

Johannes POORT, geb. Amersfoort 14‑10‑1894 15.30 u. (aang.: Johannes van Wijk oud 36 jaar, wever en Johannes Burgman oud 36 jaar, wever), geboren in het huis staande in de Koningstraat wijk C numero 287
(gezindte: rk), NS employee, overl. Hattem 25‑01‑1972, begr. Nijkerk 28‑01‑1972, begraven op het rk kerkhof te Nijkerk, tr. Utrecht 10‑05‑1922 (rk) Wilhelmina van der MARS, geb. Utrecht 22‑09‑1895, overl. ald. 05‑11‑1960, begr. ald. 08‑11‑1960, begraven op de rk begraafplaats, dr. van Herman Peter van der MARS, bankwerker, en Cornelia van der RIJST, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
Antoon Antonius (Ton) POORT, geb. Utrecht 11‑02‑1923 (zie XII.23).
Cornelia Maria (Cor) POORT, geb. Utrecht 27‑01‑1924, overl. Sittard 02‑12‑1986, gecr. Geleen 06‑12‑1986, tr. Gerhardus Cornelis (Gerrit) BOSMAN, geb. Utrecht 28‑04‑1922, bouwkundig opzichter, overl. Sittard 11‑09‑1988, gecr. Geleen 15‑09‑1988, zn. van Petrus Paulus BOSMAN, timmerman, en Anne Maria ZWEZERIJN.
[privacy] (zie XII.27).
[privacy], tr. Johannes Daniël (Hans) STUIJVENBERG, geb. Utrecht 15‑11‑1936, ged. (rk) ald. 15‑11‑1936, leraar, overl. 27‑03‑2011, zn. van Daniël STUIJVENBERG en Maria van ZENDEREN.

XII.23
Antoon Antonius (Ton) POORT, geb. Utrecht 11‑02‑1923, ged. (rk) ald. 12‑02‑1923, employé Ned. Spoorwegen, overl. ald. 20‑02‑1996, begr. ald. 26‑02‑1996. Begraven op de algemene begraafplaats Daelwijck aan de Floridadreef
te Utrecht Noord (Overvecht)
, tr. Zuilen 13‑10‑1948, tr. kerk ald. 31‑10‑1950 (rk) Maria (Lily) KOENEN, geb. Utrecht 22‑11‑1921, ged. (rk) ald. 23‑11‑1921, overl. ald. 17‑12‑2016, gecr. ald. 22‑12‑2016, dr. van Bernardus KOENEN en Hendrika Johanna van DAAR.
Uit dit huwelijk:
[privacy], tr. [privacy].
Michaël Franciscus POORT, geb. Zuilen 24‑07‑1953 (gezindte: rk), overl. Utrecht 11‑03‑1954.
[privacy] (zie XIII.40).
Bernadette Maria (Erna) POORT, geb. Utrecht 21‑02‑1965, ged. (rk) ald., overl. ald. 07‑03‑1965, begr. ald. 10‑03‑1965.

XIII.40
[privacy], tr. Anne Maria (Anne) BEEKMAN, geb. Oosterbeek 18‑01‑1958, ged. (rk) ald. 19‑01‑1958, juriste, overl. Vught 23‑03‑2008, begr. ald. 29‑03‑2008, dr. van [privacy] en [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy].

XII.27
[privacy], tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy], tr. [privacy].
[privacy] (zie XIII.45).

XIII.45
[privacy], tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy].
[privacy].
[privacy].

XI.14
Hannes POORT

Hannes POORT

Hannes POORT, geb. Amersfoort 03‑08‑1901 23.00 u. (aang.: Jan de Valk oud 49 jaar,wever en Johanees van Plateringen oud 31 jaar, schoenmaker), geboren in het huis staande aan de Valkestraat numero 3 in wijk B
(gezindte: rk), smid, overl. Amersfoort 05‑07‑1972, begr. ald. 08‑07‑1972, tr. ald. 26‑05‑1925 Johanna KURVER, geb. Montfoort 08‑02‑1903, overl. Amersfoort 27‑12‑1980, begr. ald. 30‑12‑1980, begraven in het familiegraf op de rk begraafplaats "Maranatha" Dodeweg
te Amersfoort
, dr. van Roelof KURVER en Cornelia SAS.
Uit dit huwelijk:
Jacoba Cornelia (Coby) POORT, geb. Amersfoort 21‑05‑1926 (gezindte: rk), overl. Alkmaar 18‑03‑2016, begr. Noord Scharwoude 23‑03‑2016, tr. Amersfoort 21‑11‑1950 Johannes Eduardus (Jan) SCHUIT, geb. Akersloot 12‑10‑1923 (gezindte: rk), lijnchef conservenfabriek, overl. Oudorp 11‑06‑2009, begr. Noord-Scharwoude 16‑06‑2009, zn. van Nicolaas SCHUIT, landbouwer, en Maria BEKKER.
Cornelia Wilhelmina (Nel) POORT, geb. Amersfoort 22‑09‑1927, ged. (rk) ald. 22‑09‑1927, overl. 04‑12‑1999, tr. ald. 16‑05‑1951, tr. kerk ald. 18‑04‑1953 (rk) Geurt Gerardus PASKER, geb. Hoogland 03‑11‑1923, ged. (rk) ald. 03‑11‑1923, chef metaalfabriek, overl. Leusden 16‑06‑2000, zn. van [privacy] en [privacy].
Rudolf Antonius POORT, geb. Amersfoort 02‑11‑1930 (zie XII.35).
Everardus Johannes (Evert) POORT, geb. Amersfoort 20‑03‑1934 (zie XII.37).
[privacy] (zie XII.39).
[privacy], tr. Adrianus Johannes Hendrikus (Ad) van HOEIJEN, geb. Amersfoort 31‑05‑1934 (gezindte: rk), aannemer, overl. ald. 08‑09‑2013, begr. Leusden, zn. van [privacy] en [privacy].
[privacy] (zie XII.43).

XII.35
Rudolf Antonius POORT, geb. Amersfoort 02‑11‑1930, kantinebeheerder, overl. ald. 11‑01‑1986, begr. Utrecht 14‑01‑1986, tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy] (zie XIII.47).

XIII.47
[privacy], tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy].
[privacy].

XII.37
Everardus Johannes (Evert) POORT, geb. Amersfoort 20‑03‑1934 (gezindte: rk), verkoper, overl. ald. 01‑04‑2006, gecr. Leusden 07‑04‑2006, crematorium Amersfoort, Dodeweg 31 Leusden, tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy], tr. [privacy].
[privacy], tr. [privacy].
[privacy], tr. [privacy].

XII.39
[privacy], tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy], tr. [privacy].
[privacy].

XII.43
[privacy], tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy].
[privacy].
[privacy].

VIII.3
Jacobus POORT, ged. (rk) Amersfoort 01‑09‑1789 (get.: Hendrikje Wijman), daghuurder, overl. ald. 17‑10‑1847 07.00 u., otr. ald. 06‑06‑1810, tr. ald. 21‑06‑1810, tr. kerk ald. 24‑06‑1810 Christina (Stijntje) HOEFSLOOT, ged. (rk) Amersfoort 16‑01‑1781 (get.: Petronel Hendriks), overl. ald. 01‑10‑1850 18.00 u., dr. van Wulphert Hendriksen HOEFSLOOT en Teuntje Evertsz BOON.
Uit dit huwelijk:
Joannes POORT, ged. (rk) Amersfoort 21‑06‑1811 (get.: Jannitje Kraan), wever, winkelier, overl. ald. 09‑03‑1862 01.00 u., tr. ald. 10‑05‑1843 Johanna Petronella van DIJK, geb. Amersfoort 04‑01‑1817, overl. ald. 02‑12‑1865 23.00 u., dr. van Reijer van DIJK, daghuurder, en Grietje LENS. Hertr. Wilhelmus van den BERG.
Antonia POORT, geb. Amersfoort 03‑11‑1814 22.00 u. (aang.: Dirk Boon oud 62 jaar, daghuurder en Nard Lieftink oud 36 jaar, tuinman), overl. Amsterdam 15‑07‑1849, tr. ald. 06‑08‑1845 Jan HOOGLAND, geb. Amsterdam 19‑06‑1823, schuitenvaarder, overl. ald. 25‑10‑1882, zn. van [privacy] en [privacy]. Hertr. Johanna POORT.
Johanna POORT, geb. Amersfoort 24‑10‑1819 22.30 u. (aang.: Abraham en Jan Snijders), overl. Amsterdam 27‑04‑1881 18.00 u., otr. ald. 20‑06‑1850, tr. ald. 03‑07‑1850 (get.: Coenraad Hoogland, Petrus Jobst, Johannes Petrus Kok en Barend van Houten). Wegens zwangerschap is toestemming voor het huwelijk verleend middels een request aan Willem III, 2 juni 1850 nr. 74. Echtgenoot is Jan HOOGLAND, geb. Amsterdam 19‑06‑1823, schuitenvaarder, overl. ald. 25‑10‑1882, zn. van [privacy] en [privacy]. Wedr. van Antonia POORT.

VIII.7
Hendrikus POORT, ged. (rk) Amersfoort 20‑11‑1793 (get.: Maria van Daal), bleker, overl. Leusden 10‑04‑1866, tr. Amersfoort 04‑07‑1821 Joanna (Jannetje) COBUSE (GERRITSE), ged. (rk) Hamersvelt gem. Leusden 18‑11‑1792, vader word genoemd als Gerrit Cobuse, blekersmeid, overl. Leusden 08‑12‑1875, dr. van Gerrit Cobessen SMAL en Antje WILLEMSE.
Uit dit huwelijk:
Jan POORT, geb. Amersfoort 05‑06‑1821 18.00 u. (aang.: Jan Bonsel oud 45 jaar, kalverslager en Dorus Wolfers oud 34 jaar, wever). Hendrikus Poort verklaart vader te zijn.
Overl. Amersfoort 20‑11‑1821 13.30 u.
Anna POORT, geb. Amersfoort 28‑10‑1822 06.00 u. (aang.: Dirk Kraandijk oud 27 jaar, wever en Gauke Bonzel oud 21 jaar, wever), overl. ald. 25‑03‑1905, tr. ald. 19‑11‑1851 Gerardus ELSCHOT, geb. Amersfoort 25‑10‑1826, overl. ald. 11‑09‑1902, zn. van Gerardus Jansen ELSCHOT en Martha HOOFD.
Jan POORT, geb. Amersfoort 11‑02‑1825 09.00 u. (aang.: Hermanus Stemfoort oud 52 jaar, tapper en Elbert van Doeverden oud 42 jaar, kledermaker), overl. ald. 28‑03‑1825.
Johanna POORT, geb. Amersfoort 18‑07‑1826 02.00 u. (aang.: Hermanus van Randwijk oud 45 jaar, dienaar der politie en Gijsbertus van Doornick oud 33 jaar, dienaar der politie), overl. Leusden 13‑02‑1883 10.00 u.
Gerarda POORT, geb. Amersfoort 06‑02‑1829 01.00 u. (aang.: Cornelis Rep oud 49 jaar, dienaar der justitie en Wouter van Wandelen oud 51 jaar, kuiper), overl. ald. 28‑01‑1899 02.00 u., volgens overlijdensakte ongehuwd.

Bartha POORT, geb. Amersfoort 03‑08‑1831 12.00 u. (aang.: Jacobus Veenendaal oud 52 jaar, wever en Jan Kassteijn oud 45 jaar, dienaar der justitie), overl. ald. 06‑09‑1831.
Jan POORT, geb. Amersfoort 15‑10‑1832 21.00 u. (aang.: Pieter Ouwerkerk oud 30 jaar, wever en Cornelis Rep oud 42 jaar, dienaar der justitie), overl. Leusden 07‑12‑1832.
Jan POORT, geb. Leusden 25‑11‑1835 03.00 u. (aang.: Willem Kok en Hendrik Jansen), overl. Amersfoort 17‑05‑1897, ongehuwd
.

VII.13
Jacobus POORT, ged. (rk) Amersfoort 29‑01‑1758 (get.: Margareta van Daal), fabrikeur, overl. ald. 02‑09‑1837, begr. ald. 06‑09‑1837, begraven op het R.K. Lieven-vrouwen kerkhof, otr. Amersfoort 12‑01‑1781, tr. ald. 29‑01‑1781 (get.: Maria van Daal), tr. kerk ald. 29‑01‑1781 (rk) (get.: Agnete Vonk en Hendrina van Cuijk) Maria de GEUS, ged. (rk) Amersfoort 11‑02‑1747 (get.: Joanna van Geele), overl. ald. 15‑08‑1822, dr. van Johannis de GEUS en Geertrudis HUURLUIJT (HURELUT).
Uit dit huwelijk:
Wouter POORT, geb. Amersfoort (zie VIII.11).
Johannes Willibrordus POORT, geb. Amersfoort (zie VIII.13).

VIII.11
Wouter POORT, geb. Amersfoort, ged. (rk) ald. 22‑02‑1781 (get.: Maria van Daal), wever, overl. ald. 18‑10‑1859 17.00 u., tr. ald. 03‑06‑1808, tr. kerk ald. 17‑06‑1808 Gerarda de BRUIJN, ged. (rk) Amersfoort 26‑01‑1787 (get.: Maria Bijlevelt), overl. ald. 06‑10‑1871 21.30 u. (aang.: Wouter Poort en Wouter Poort Wouters zoon), dr. van Wouter de BRUIJN en Elisabeth van den BOGAART.
Uit dit huwelijk:
Maria POORT, ged. Amersfoort 23‑04‑1809 (get.: Mietje Poort), overl. ald. 09‑12‑1884 12.00 u., ongehuwd.
Wouter POORT, ged. Amersfoort 17‑05‑1811 (zie IX.26).
Elisabeth POORT, geb. Amersfoort 06‑06‑1813 11.00 u. (aang.: Jacobus Poort oud 56 jaar, wever en Jacobus Bosselaar oud 52 jaar, wever), overl. ald. 09‑01‑1883 17.30 u., ongehuwd.
Margaretha POORT, geb. Amersfoort 07‑10‑1815 23.00 u. (aang.: Jacobus Poort oud 58 jaar, wever en Jacobus Bosselaar oud 54 jaar, wever), overl. ald. 23‑04‑1897 03.30 u., ongehuwd.
Wilhelmina POORT, geb. Amersfoort 15‑03‑1818 07.30 u. (aang.: Jacobus Bosselaar oud 56 jaar en Lambertus Peet oud 65 jaar, beiden van beroep wever), overl. ald. 18‑05‑1820 02.00 u.
Wilhelmina Christina POORT, geb. Amersfoort 19‑01‑1821 04.00 u. (aang.: Hermanus Wiggenraad oud 25 jaar en Willem van Groningen oud 31 jaar, beide van beroep wever), overl. ald. 16‑05‑1892 03.00 u., ongehuwd.
Jacoba POORT, geb. Amersfoort 26‑11‑1824 22.00 u. (aang.: Johannes Gerardus de Bruijn oud 44 jaar, venter en Jacobus Poort oud 66 jaar, zonder beroep), overl. ald. 04‑05‑1914 10.00 u., ongehuwd.
Volgens overlijdensakte ongehuwd.
Gerardus POORT, geb. Amersfoort 10‑05‑1827 07.00 u. (aang.: Jacobus Poort oud 69 jaar, zonder beroep en Ruth van de Burgwal oud 41 jaar, kastelein), overl. ald. 25‑05‑1900 12.00 u., ongehuwd.
Johanna Francisca POORT, geb. Amersfoort 01‑10‑1829 01.30 u. (aang.: Johannes Gerardus de Bruijn oud 48 jaar en Timotheus Vure oud 29 jaar, daggelder), overl. ald. 04‑04‑1910 22.00 u., ongehuwd.

IX.26
Wouter POORT, ged. Amersfoort 17‑05‑1811 (get.: Elisabeth v Bongert), barbier, verhuurder van rouwmantels en baarlakens, overl. ald. 30‑05‑1885 10.00 u., begr. ald. 02‑06‑1885, tr. (1) ald. 05‑09‑1832 Hermijna van het HOOGLAND, ged. Amersfoort 08‑02‑1803 (get.: Nelletje van het Zwarteland), overl. ald. 07‑03‑1874, overlijdens datum staat in not akte AT 055j072/8789 dd 1-4-1878, dr. van Willem van het HOOGLAND en Margaretha (Grietje) van 't SWARTELAND, otr. (2) Amersfoort 13‑08‑1874, tr. ald. 26‑08‑1874 Hentje (Hendrika) van DIJK, ged. (rk) Stoutenburg 03‑02‑1810, overl. Amersfoort 19‑04‑1886, dr. van [privacy] en [privacy]. Wed. van Andreas BILDERS.
Uit het eerste huwelijk:
Wouter POORT, geb. Amersfoort 17‑06‑1833 21.30 u. (aang.: Wouter Poort oud 52 jaar, wever en Jacobus Poort oud 75 jaar, zonder beroep), overl. ald. 17‑04‑1835.
Margaretha Gerarda POORT, geb. Amersfoort 17‑02‑1835 01.00 u. (aang.: Wouter Poort oud 53 jaar, wever en Arnoldus van het Hoogeland oud 37 jaar, tapper), overl. ald. 16‑11‑1877 23.30 u., tr. ald. 03‑01‑1866 Gregorius Theodorus KORTBEEK, geb. Amersfoort 23‑04‑1838, timmerman, overl. ? Zn. van [privacy] en [privacy]. Wedr. van Elisabeth van ES.
Wouter POORT, geb. Amersfoort 26‑11‑1836 (zie X.15).
Gerarda POORT, geb. Amersfoort 21‑06‑1838 22.00 u. (aang.: Wouter Poort senior oud 56 jaar, wever en Lambertus Reijn oud 62 jaar, wever), overl. ald. 13‑01‑1841 07.00 u.
Wilhelmus Johannes POORT, geb. Amersfoort 11‑12‑1840 04.30 u. (aang.: Jacobus Vivié oud 72 jaar, koopman en Wouter Poort senior oud 59 jaar, wever), overl. ald. 18‑07‑1842.
Wilhelmus Gerardus POORT, geb. Amersfoort 25‑02‑1844 (zie X.20).
Wilhelmus Johannes POORT, geb. Amersfoort 29‑12‑1846 18.00 u. (aang.: Johannes Lieverink oud 39 jaar, kledermakr en Bastiaan Meeuwis oud 31 jaar, kanonnier), overl. ald. 13‑12‑1848 19.00 u.

X.15
Wouter POORT, geb. Amersfoort 26‑11‑1836 07.00 u. (aang.: Arnoldus van 't Hoogland oud 38 jaar, kapper en Wouter Poort oud 55 jaar, wever), smid, overl. ald. 16‑12‑1883, otr. (1) ald. 05‑08‑1865, tr. ald. 16‑08‑1865 Theodora GROENHUYSE, geb. Amersfoort 14‑05‑1833, overl. ald. 23‑11‑1871, dr. van Theodorus GROENHUYSE (GROENHUIZEN), schoenmaker, en Johanna Maria BORREMANS. Wed. van Hendrikus SCHINNIJ (SCHENNIJ). Otr. (2) Amersfoort 18‑07‑1872, tr. ald. 07‑08‑1872 Maria FAKKERT, geb. Raalte 22‑06‑1841, overl. Amersfoort 27‑11‑1919, dr. van Hermanus (Mannes) FAKKERT, landbouwer, en Willemina NEULEN.
Uit het eerste huwelijk:
Wouterus POORT, geb. Amersfoort 01‑07‑1866 01.00 u. (aang.: Wouter Poort oud 55 jaar, barbier en Theodorus Groenhuizen oud 28 jaar, schoenmaker), overl. ald. 23‑03‑1867.
Johanna Maria POORT, geb. Amersfoort 21‑09‑1867 02.00 u. (aang.: Wouter Poort oud 56 jaar, barbier en Theodorus Groenhuizen oud 24 jaar, schoenmaker), overl. ald. 10‑12‑1961, begr. ald. 14‑12‑1961, tr. ald. 14‑07‑1908 Gideon BOEKENOOGEN, geb. Gouda 09‑08‑1864, sigarenfabrikant, overl. Amersfoort 14‑04‑1945, zn. van Jan Gerrit BOEKENOOGEN, apotheker, en Jacomina REIJS. Wedr. van Elizabeth HATTINK.
Wouterus Gerardus POORT, geb. Amersfoort 29‑11‑1868 07.00 u. (aang.: Wouter Poort oud 57 jaar, barbier en Theodorus Groenhuizen oud 31 jaar, schoenmaker), overl. ald. 19‑12‑1868 23.00 u.
Wouterus Wilhelmus POORT, geb. Amersfoort 05‑07‑1870 16.00 u. (aang.: Wouterus Poort oud 59 jaar, barbier en Grogorius Theodorus Kortbeek oud 32 jaar, timmerman), overl. ald. 23‑02‑1871 06.30 u.
POORT, geb. Amersfoort 20‑11‑1871, overl. ald. 20‑11‑1871, doodgeboren.
Uit het tweede huwelijk:
Wilhelmina Maria POORT, geb. Amersfoort 06‑05‑1873 20.00 u. (aang.: Wouter Poort oud 62 jaar, barbier en Gerardus Poort oud 46 jaar, zonder beroep), overl. Nijkerk 20‑08‑1942, begr. ald. 24‑08‑1942.
Ongehuwd.
Wouterus Wilhelmus POORT, geb. Amersfoort 12‑04‑1874 01.00 u. (aang.: Wouterus Poort oud 63 jaar, barbier en Bernardus Bruining oud 58 jaar, zonder beroep), overl. ald. 05‑03‑1875 23.00 u.
Gerardus Wouterus Josephus POORT, geb. Amersfoort 05‑03‑1877 21.00 u. (aang.: Wouterus Poort oud 65 jaar, zonder beroep en Gerardus Poort oud 49 jaar, zonder beroep), overl. ald. 24‑10‑1880 11.00 u.
Wouterus Josephus Hermanus POORT, geb. Amersfoort 16‑03‑1878 10.30 u. (aang.: Wilhelmus Gerardus Poort oud 50 jaar, zonder beroep en Wilhelmus Gerardus Poort oud 34 jaar, tabakskerver), Werkte bij Van Gend en Loos te Amsterdam, overl. Amsterdam 02‑02‑1945 02.00 u. In de oorlog overleden te Amsterdam.
Ongehuwd.
Gerardus Wouterus Josephus POORT, geb. Amersfoort 17‑04‑1881 (zie XI.27).

XI.27
Gerardus Wouterus Josephus POORT, geb. Amersfoort 17‑04‑1881 02.00 u. (aang.: Gerardus Poort oud 53 jaar, zonder beroep en Izaak Helmerhorst oud 54 jaar, winkelier), bakkersknecht, overl. Laren NH 22‑04‑1962, tr. Hilversum 14‑10‑1914 Lambertha (Berta) ROS, geb. Hilversum 08‑03‑1884, overl. ald. 21‑11‑1960, dr. van Jan ROS en Geertje van OS.
Uit dit huwelijk:
Johannes Wouterus Gerardus POORT, geb. Hilversum 03‑10‑1915, overl. ald. 04‑02‑2000, tr. [privacy].
Gerardus Wouterus Johannes POORT, geb. Hilversum 26‑06‑1917, overl. Bergum 27‑12‑2004, tr. [privacy].
[privacy], tr. [privacy].
Wouterus Johannes POORT, geb. Hilversum 09‑05‑1924, overl. ald. 21‑04‑1928.

X.20
Wilhelmus Gerardus POORT, geb. Amersfoort 25‑02‑1844 10.00 u. (aang.: Johannes Bptist van den Huijzen oud 23 jaar, smid en Nicolaas van Keulen oud 38 jaar, wever), tabakskerver, overl. ald. 30‑07‑1915 00.15 u., tr. ald. 07‑11‑1877 Hendrina ter BERG, geb. Hilversum 01‑08‑1836, overl. Amersfoort 20‑09‑1904, begr. ald. 24‑09‑1904, dr. van [privacy] en Aaltje van DIJK.
Uit dit huwelijk:
Wouterus Maria POORT, geb. Amersfoort 10‑11‑1878 23.00 u. (aang.: Wouterus Poort oud 68 jaar, barbier en Arie van Dijk oud 50 jaar, timmerman), timmerman, overl. ald. 21‑05‑1951.
Woonde op t Zand 5 of 7 te Amersfoort.
Tr. (1) Hilversum 22‑08‑1917 Johanna JORNA, geb. Leeuwarderadeel 25‑05‑1870, overl. Amersfoort 30‑04‑1932, dr. van Petrus Johannes JORNA en [privacy].
Geen kinderen uit dit huwelijk.
Otr. (2) Amersfoort 31‑01‑1935, tr. ald. 13‑02‑1935 Aleida Margaratha Maria EVERTSEN, geb. Harderwijk 28‑02‑1882, overl. Amersfoort 22‑11‑1954, dr. van [privacy] en [privacy].
Geen kinderen uit dit huwelijk.

VIII.13
Johannes Willibrordus POORT, geb. Amersfoort, ged. (rk) ald. 08‑09‑1783 (get.: Agnes de Geus), winkelier, overl. Maasbommel 10‑01‑1853 16.00 u. (aang.: Jan Wibertus Geerligs oud 56 jaar, notaris en Thomas van Woezik oud 41 jaar, secretaris), tr. Amersfoort 13‑10‑1813 Anna Elisabeth BEMERS /BOëMERS, ged. (rk) Winterswijk 05‑02‑1786 (get.: Jan Derck Terwelle en Anna Terwelle), winkelierster, overl. 29‑12‑1865, dr. van Jan Hendrik BEMERS en [privacy].
Uit dit huwelijk:
Jacobus Antonius Josephis POORT, geb. Amersfoort 22‑10‑1814 01.00 u. (aang.: Jacobus Poort oud 57 jaar, fabriquer en Wouter Poort oud 34 jaar, wever), overl. ald. 20‑02‑1816 05.00 u.
Geertruy Anna Josephia POORT, geb. Amersfoort 19‑03‑1816 09.00 u. (aang.: Jacobus Poort oud 58 jaar, fabriquer en Wouter Poort oud 65 jaar, wever), overl. ald. 03‑11‑1835 15.00 u.
Maria Margaretha POORT, geb. Amersfoort 21‑07‑1817 20.00 u. (aang.: Jan Smit oud 27 jaar, fabrikeur en Wouter Poort oud 37 jaar, wever), overl. ald. 21‑08‑1817 23.00 u. (aang.: Jacobus Poort oud 60 jaar, fabrikeur en Johannes Bernardus Hartman oud 35 jaar, boekbinder).
Antonius Ludovicus POORT, geb. Amersfoort 15‑07‑1818 24.00 u. (aang.: Johannes Volmar oud 68 jaar, zonder beroep en Hendrikus de Jong oud 33 jaar, logementhouder), theologant, overl. Bergh 03‑12‑1836.
Jacobus Henricus POORT, geb. Amersfoort 13‑05‑1820 (zie IX.40).
Henricus Dominicus POORT, geb. Amersfoort 05‑10‑1822 23.00 u. (aang.: Wouter Poort en Evert Kolfschoten), Pater Franciscaan, overl. Maastricht 03‑09‑1895.
Trad in de Orde der Minnebroeders op 31 oktober 1842, priester gewijd
te Haaren op 29 mei 1847 en overleden te Maastricht 3 september 1895.
Dominicus Franciscus POORT, geb. Amersfoort 18‑06‑1824 22.00 u. (aang.: Peter Brandsen oud 40 jaar, broodbakker en Hendrik de Jong oud 40 jaar, logementhouder) (gezindte: rk), Pater Franciscaan, overl. Megen 10‑12‑1882.
In de Orde van de H. Franciscus , gekleed te Megen 4 oktober 1849.
Geprofest aldaar 8 oktober 1850. Priester gewijd te Roermond op 29 augustus 1852. Overleden in het klooster te Megen 10 december 1882.
Maria Gozina POORT, geb. Amersfoort 25‑09‑1826 05.00 u. (aang.: Johannes Everardus Bosveldt oud 33 jaar, winkelier en Johannes Bernardus de Vos oud 26 jaar, mr. schoenmaker), overl. ald. 06‑10‑1837 12.00 u.

IX.40
Jacobus Henricus POORT, geb. Amersfoort 13‑05‑1820 06.00 u. (aang.: Hendrik de Jong oud 36 jaar, logementhouder en Johannes Volmar oud 69 jaar, zonder beroep), grondeigenaar, leerlooier, overl. Maasbommel 04‑11‑1895 23.30 u., tr. Megen 14‑10‑1848 (get.: Hendricus van der Heijden, Johannes van Zoutenbeek, Petrus van Duijnhoven en Anthonius Martin) Helena STRIK, geb. Megen 24‑04‑1813, overl. Maasbommel 29‑02‑1860, begr. Megen 05‑03‑1860, dr. van [privacy] en [privacy].
Uit dit huwelijk:
Johanna Maria POORT, geb. Maasbommel 19‑06‑1849 21.00 u. (aang.: Antonius Bernardus van Oirsouw en Thomas Woezik), overl. Appeltern 25‑07‑1849.
Antonius Ludovicus POORT, geb. Maasbommel 19‑06‑1849 17.00 u. (aang.: Antonius Bernardus van Oirsouw en Thoman van Woezik), overl. ald. 21‑07‑1855.
Theodorus Johannes Maria POORT, geb. Maasbommel 05‑10‑1850 (zie X.25).
Anna Elisabeth Maria POORT, geb. Maasbommel 21‑03‑1853, ged. (rk) 25‑03‑1853 (get.: Hermanus Kocken en Petronella Strik), overl. Grave 07‑12‑1944, tr. Appeltern 23‑07‑1886 Jacobus Theodorus van HUSSEN, geb. Dreumel 30‑12‑1852, sigarenfabrikant, overl. Cuyk en Sint Agatha 30‑06‑1936 19.30 u., zn. van [privacy] en [privacy].
Antoinette Helena Maria POORT, geb. Maasbommel 21‑05‑1856, ged. (rk) 23‑05‑1856 (get.: Catharina Strik), overl. Cuyk 18‑07‑1914, begr. Maasbommel.

X.25
Theodorus Johannes Maria POORT, geb. Maasbommel 05‑10‑1850, ged. (rk) ald. 10‑10‑1850 (get.: Joannes Willebrordus Poort en Joanna Strik), Bierbrouwer, overl. ald. 01‑05‑1925.
Theodorus bezat een bierbrouwerij te Maasbommel.
Otr. Maasbommel 03‑04‑1877, tr. Besoijen 30‑04‑1877 Petronella Maria VERWIEL, geb. Besoyen 23‑11‑1845, overl. Nijmegen 21‑04‑1910, begr. Maasbommel, dr. van [privacy] en [privacy].
Uit dit huwelijk:
Helena Gertrudis Maria POORT, geb. Maasbommel 12‑03‑1878, ged. (rk) 12‑03‑1878 (get.: Jacobus Henricus Poort en Anna Elizabeth Maria Poort), overl. Wijchen 23‑12‑1944, begr. ald. 27‑12‑1944.
Ongehuwd.
Cornelis Jacobus Maria POORT, geb. Maasbommel 03‑03‑1879 (zie XI.33).
Jacobus Dominicus Maria POORT, geb. Maasbommel 15‑07‑1880 (zie XI.35).
Henricus Cornelis Maria POORT, geb. Maasbommel 20‑12‑1881, ged. (rk) 20‑12‑1881 (get.: Hubertus IJpelaar en Adriana Verwiel), Bierbrouwer, overl. ald. 31‑12‑1966, begr. ald. 05‑01‑1967.
Ongehuwd.
Johannes Josephus Maria POORT, geb. Appeltern 30‑05‑1883 (zie XI.38).
mr. dr. Antonius Theodorus Maria POORT, geb. Appeltern 16‑06‑1884 (zie XI.40).
Gertruda Helena Maria POORT, geb. Maasbommel 31‑08‑1885, ged. (rk) 31‑08‑1885 (get.: Franciscus Gijzels en Maria Gijzels), overl. Nijmegen 11‑05‑1947, begr. Dedemsvaart 14‑05‑1947. R.K. begraafplaats St. Vitus Langewijk 172 7701 AK Dedemsvaart
, otr. Avereest 26‑09‑1931, tr. ald. 22‑10‑1931 (get.: Mathias Johannes Fredericus Muurlink en Gerardus Joannes Maria Trip) Wilhelmus Gregorius SCHOLTENS, geb. Uithuizermeeden 17‑11‑1869 15.00 u. (aang.: Meindert Sterenberg en Jan Andries Dik), overl. Avereest 15‑10‑1935 00.30 u. (aang.: Johannes Bernardus Wibier), begr. ald. R.K. begraafplaats St. Vitus Langewijk 172 7701 AK Dedemsvaart
, zn. van [privacy] en [privacy]. Wedr. van Berendina Johanna MINKE.
Josephus Theodorus Maria (Hermenegild) POORT, geb. Appeltern 23‑08‑1887, ged. (rk) 24‑08‑1887 (get.: Jacobus van Hussen en Anna Poort), Pater Franciscaan, overl. Katwijk aan de Rijn 03‑08‑1971, begr. ald. 06‑08‑1971.
J. Th. M. (Hermenegild) Poort werd 23 augustus 1887 geboren te Maasbommel en werd 7 september 1907 te Alverna (Wijchen) opgenomen in de orde.
Op 9 september 1911 legde hij te Weert zijn plechtige gelofte af en werd daar op 22 maart 1914 priester gewijd. Waar hij zijn eerste plechtige mis opdroeg in de Minderbroederskerk. Na de cursus eloquentiae te Venray werd hij in 1915 assistent in Megen en Nieuw Niedorp. In januari 1918 ging hij naar China als missionaris. Na zijn terugkeer uit China, werd hij in 1948 rector in Utrecht, in 1962 rector bij de zusters in Harlingen. Vanaf 1966 in Katwijk aan de Rijn, waar hij op 3 augustus is overleden.

XI.33
Cornelis Jacobus Maria POORT

Cornelis Jacobus Maria POORT

Cornelis Jacobus Maria POORT, geb. Maasbommel 03‑03‑1879, ged. (rk) 04‑03‑1879 (get.: Cornelius Verwiel en Maria Verwiel), Bierbrouwer, overl. Tilburg 04‑02‑1962, begr. ald. 08‑02‑1962.
Cornelis had een bierbrouwerij "de Kroon" te Tilburg, daarna heeft hij de melkinrichting St. Jan opgericht.
Otr. Berghem 03‑11‑1911, tr. ald. 20‑11‑1911, tr. kerk ald. 21‑11‑1911 (rk) Geertruda Helena Maria van ERP, geb. Berghem 19‑07‑1878, overl. Tilburg 08‑09‑1954, begr. ald. 11‑09‑1954, dr. van Johannes Jacobus van ERP, hereboer/burgemeester Berghem, en Maria Ida van AMSTEL.
Uit dit huwelijk:
Johannes Theodorus Petrus Maria (Jan) POORT, geb. Tilburg 09‑08‑1914 (zie XII.52).
Theodorus Adrianus Maria (Theo) POORT, geb. Tilburg 24‑01‑1916 (zie XII.54).
Gerardus Jacobus Josephus (Gerard) POORT, geb. Tilburg 06‑03‑1917 (zie XII.56).
Petronella Geertruida Maria POORT, geb. Tilburg 27‑09‑1919, tr. [privacy].
Maria Petronella Johanna POORT, geb. 05‑01‑1921, overl. Breda 28‑04‑1970, gecr. Den Haag 04‑05‑1970, tr. [privacy].

XII.52
Johannes Theodorus Petrus Maria POORT

Johannes Theodorus Petrus Maria POORT

Johannes Theodorus Petrus Maria (Jan) POORT, geb. Tilburg 09‑08‑1914, chef afd bevolking, overl. ald. 01‑03‑1987, gecr. ald. 05‑03‑1987, begr. ald. 05‑03‑1987.
In het verzet 1940-1945 speelde hij een grote rol. Hij schreef een boekje: Tilburg in de oorlogsjaren 1940-1945". In de oorlog 1940-1945 moesten er bonkaarten komen voor de onderduikers, overal in Nederland. Poort beraamde een plan, minitieus uitgewerkt. De opzet slaagde: 105.000 Rauterzegels en ruim 700 blanco persoonsbewijzen werden in Tilburg buitgemaakt. Ze werden ogenblikkelijk naar Utrecht vervoerd. Dr. L. de Jong, schrijver van de serie "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Oorlog" zegt over de overval: "Wij beschouwen dit als een van de belangrijkste wapenfeiten uit de geschiedenis van de Nederlandse illegaliteit". Voor dit werk dat hij in samenwerking met verscheidene anderen van het gemeentehuis te Tilburg verrichtte, verkreeg hij het verzetskruis. Tevens was hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en begiftigd met de Groot-Zilveren Legpenning van de Gemeente Tilburg.
Tr. Maastricht 24‑12‑1945, tr. kerk Tilburg 23‑02‑1946 (rk) Maria Josephina Guillemine van der HOEVEN, geb. Maastricht 05‑07‑1922, ged. (rk) ald., overl. Tilburg 13‑07‑2008, dr. van [privacy] en [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy], tr. [privacy].
[privacy], tr. [privacy].
[privacy] (zie XIII.65).
[privacy], tr. [privacy].

XIII.65
[privacy], tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy].
[privacy].

XII.54
Theodorus Adrianus Maria (Theo) POORT, geb. Tilburg 24‑01‑1916, ged. (rk) ald., melkhandelaar, overl. ald. 11‑02‑1987, begr. ald. 14‑02‑1987. RK Begraafplaats Loven Lovensestraat 10 Tilburg
, tr. Tilburg 30‑05‑1944, tr. kerk ald. 30‑05‑1944 (rk) Johanna Cornelia Hendrika (Jo) de JONG, geb. Lisse 17‑04‑1914, overl. Tilburg 08‑10‑2005, begr. ald. 12‑10‑2005. RK Begraafplaats Loven Lovensestraat 10 Tilburg
, dr. van [privacy] en [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy], tr. [privacy].
[privacy], tr. [privacy].

XII.56
Gerardus Jacobus Josephus (Gerard) POORT, geb. Tilburg 06‑03‑1917, burgemeester, overl. Moergestel 05‑02‑1976, begr. ald. 10‑02‑1976. RK Begraafplaats Bosstraat Moergestel
.
Hij begon zijn gemeentelijke loopbaan als volontair op het gemeen-
tehuis van Berkel-Enschot. Op 16 maart 1941 werd hij benoemd tot
ambtenaar op de afdeling financiën bij de gemeente Tilburg. Daar
bleef hij tot 16 mei 1943 werkzaam. Daarna was hij ambtenaar ter
secretarie te Maasdriel. In 1945 volgde zijn benoeming tot gemeen-
tesecretaris van St. Oedenrode. Op 1 juni 1960 werd hij burgemees-
ter van Moergestel.
 
Commotie rondom burgemeester Poort
 
Burgemeester Poort gaf op bestuurlijk kundige wijze leiding aan de uitbreiding van Moergestel. Het zal hem zwaar gevallen zijn dat hij in 1971 op een geheel onverwachte manier landelijke bekendheid kreeg als Moergestels burgervader. Poort had de gemeenteraad in dat jaar met een nipte meerderheid van zes tegen vijf overtuigd geen vergunning af te geven aan J.M. Fick, die een chinchillafarm in Moergestel wilde beginnen. Daarbij had Poort gebruikgemaakt van `geheime stukken' uit Tilburgse politierapporten, waaruit zou blijken dat mevrouw Fick in Tilburg verdacht werd van brandstichting. Daarmee had Poort twijfelende raadsleden over de streep getrokken. De opschudding startte toen bleek dat de Tilburgse politie ontkende dat de naam van mevrouw Fick-van de Wouw in de processen-verbaal voorkwam. Een tumultueuze Moergestelse raadsvergadering volgde, waarbij het echtpaar Fick, nadat het zich heftig in de discussies was gaan mengen, door de sterke politiearm verwijderd werd. Poort kon in de raadsvergadering van juni 1971 de vertrouwelijke gegevens niet tonen. Hij stelde ze vernietigd te hebben, maar doorslaggevend bij het afwijzen van de vergunning was volgens Poort ook altijd geweest dat Ficks farm geen volwaardig agrarisch bedrijf vormde en dus in strijd was met het bestemmingsplan. Maar niemand was het ontgaan dat de stemverhouding in de raad juist anders was komen te liggen nadat Poort vertrouwelijk een aantal twijfelende raadsleden de `geheime stukken' over mevrouw Fick had laten lezen. De pers, inclusief de landelijke Telegraaf, speelde gretig in op het drama voor burgemeester Poort. Directe consequenties had het voor Poort niet. In bestuurlijke kringen bleef hij gewaardeerd vanwege zijn vele werk binnen het stadsgewest en vanwege zijn verdienste van Moergestel een grotere en welvarender gemeente te hebben gemaakt.
(bron: www.gemeentearchief.tilburg.nl/).
Tr. Tilburg 19‑08‑1946, tr. kerk ald. 20‑08‑1946 (rk) Hendrika Johanna Maria (Riki) TEIJSSEN, geb. Tilburg 11‑12‑1918, overl. Moergestel 01‑06‑1983, begr. ald. 04‑06‑1983. RK Begraafplaats Bosstraat Moergestel
, dr. van Antonius Matheus TEIJSSEN en Antonia Maria VERHOOF.
Uit dit huwelijk:
[privacy].
[privacy], tr. [privacy].
Cornelus Johannes Theodorus (Kees) POORT, geb. St Oedenrode 10‑10‑1951 (gezindte: rk), overl. Bunnik 13‑03‑1981, begr. Moergestel 18‑03‑1981. RK Begraafplaats Bosstraat Moergestel
, tr. [privacy].
[privacy] (zie XIII.78).
[privacy].

XIII.78
[privacy], tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy].
[privacy].

XI.35
Jacobus Dominicus Maria POORT, geb. Maasbommel 15‑07‑1880, ged. (rk) 16‑07‑1880 (get.: Johannes Verwiel en Antonia Helena Maria Poort), handelsagent, overl. Wijchen 28‑09‑1945, tr. Dordrecht 26‑06‑1917, tr. kerk 26‑06‑1917 (rk) (get.: Cornelis Poort en Joa? ?) Maria Petronella Leonarda KOCKEN, geb. Oss 07‑09‑1884 06.00 u., overl. Wijchen 01‑02‑1957 18.50 u., dr. van [privacy] en [privacy].
Uit dit huwelijk:
Jozef Petrus Maria (Jos) POORT, geb. Dordrecht 12‑05‑1918 (zie XII.62).
Petronella Johanna Maria (Nell) POORT, geb. Dordrecht 16‑01‑1921, overl. Valkenswaard 19‑02‑2016, tr. Nijmegen 11‑11‑1958 Petrus BOTS, geb. Valkenswaard 13‑06‑1913, overl. ald. 05‑11‑2006, zn. van Johannes Alphonsus BOTS, schoenfabrikant, en Catharina Maria Johanna GIJRATH. Wedr. van Anna Catharina DOHLE.
Johannes Theodorus Maria POORT, geb. Dordrecht 26‑12‑1923, overl. ald. 29‑12‑1923 22.00 u., oud 3 dagen
.
[privacy] (zie XII.67).

XII.62
Jozef Petrus Maria (Jos) POORT, geb. Dordrecht 12‑05‑1918, overl. Wychen 13‑02‑2001, tr. 19‑08‑1947, tr. kerk 19‑08‑1947 Wilhelmina Francisca Johanna Antonia (Mien) van HELVOORT, geb. Batenburg 19‑07‑1921, overl. Nijmegen 03‑03‑2005, begr. Wijchen 08‑03‑2005, dr. van [privacy] en [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy] (zie XIII.81).
[privacy], tr. [privacy].
[privacy], tr. [privacy].
[privacy], tr. [privacy].
[privacy], tr. [privacy].

XIII.81
[privacy], tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy].
[privacy], tr. [privacy].
[privacy], tr. [privacy].

XII.67
[privacy], tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy] (zie XIII.91).
[privacy] (zie XIII.93).
[privacy], tr. [privacy].

XIII.91
[privacy], tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy].
[privacy].

XIII.93
[privacy], tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
[privacy].
[privacy].

XI.38
Johannes Josephus Maria POORT, geb. Appeltern 30‑05‑1883, ged. (rk) 30‑05‑1883 (get.: Joseph Verwiel en Maria de Raad), overl. Oss 11‑11‑1970, begr. ald. 14‑11‑1970. Begraafplaats Eikenboomgaard Eikenboomgaard Oss
, tr. Valkenswaard 03‑04‑1923, tr. kerk ald. 04‑04‑1923 Maria Francisca BOTS, geb. Valkenswaard 04‑01‑1884, overl. Oss 07‑02‑1962, begr. ald. Begraafplaats Eikenboomgaard Eikenboomgaard Oss
, dr. van Hendricus BOTS, leerlooier, en Adriana BIJNEN.
Uit dit huwelijk:
Henricus Petrus Josephus POORT, geb. Djember 22‑02‑1924 (gezindte: rk), overl. Nijmegen 16‑12‑1947.
Lid van de Maria Congregatie.
Petronella Maria (Nel) POORT, geb. Djember 27‑12‑1929, overl. Oss 14‑10‑1990, begr. ald. Begraafplaats Eikenboomgaard Eikenboomgaard Oss
, tr. [privacy].

XI.40
mr. dr. Antonius Theodorus Maria POORT, geb. Appeltern 16‑06‑1884, ged. (rk) 17‑06‑1884 (get.: Cornelius Verwiel en Catharina Verwiel), Advocaat Procureur, overl. Nijmegen 10‑07‑1950, begr. ald. 14‑07‑1950, otr. Nieuwkoop 13‑07‑1917, tr. ald. 30‑07‑1917 Catharina Lamberta Cornelia M. BOTS, geb. Nieuwkoop 28‑03‑1884, overl. Nijmegen 29‑12‑1962, begr. ald. 03‑01‑1963, dr. van Albertus Johannes Petrus BOTS en Maria Gerarda Anna ten BRINK.
Uit dit huwelijk:
Albertus Antonius Maria POORT, geb. Nijmegen 01‑08‑1919 (zie XII.72).

XII.72
Albertus Antonius Maria POORT, geb. Nijmegen 01‑08‑1919, ged. (rk) ald. 01‑08‑1919, overl. ald. 15‑03‑2005, begr. ald. 21‑03‑2005, bijgezet in het familiegraf begraafplaats Heilig Land Stichting. Tr. Maria Leonie WAHLE, geb. Nijmegen 22‑09‑1929 (gezindte: rk), overl. ald. 24‑07‑1969, begr. ald. 28‑07‑1969.
Uit dit huwelijk:
[privacy].

V.4
Bart Jansz. (Gijsbertus) POORT, ged. (rk) Amersfoort 31‑12‑1698 (get.: Elisabetha Hijndriez), overl. ald. 02‑11‑1743, overleden voor 03-05-1754, dochter Catharina was bij huwelijk ouderloos, begr. Amersfoort 07‑11‑1743, otr. ald. 13‑04‑1723, tr. ald. 27‑04‑1723 (get.: Catharina Sponsius en Christina van Vaasen), 13-04/27-04-1723
 
Poort, Bart Jansz, j.m., ass.mo Catharina Sponsius, laast wed. Henrik Jacobsz, tevoren wed.Jan Poort, en (zie EK 21,100)
Maria Jans van der Maath, j.d., ass.mo Christina van Vaasen,
hv Evert Intros, tevoren wed.Jan van der Maath
, tr. kerk Amersfoort 27‑04‑1723 (ok) (get.: Maria van der Maat en Agnes van Dijk) Maria Jans van der MAATH (MAET), overl. Amersfoort 29‑07‑1752, dr. van Johannes van der MAATH en Christina Rijcx van VAASEN (van VASEN).
Uit dit huwelijk:
Jan POORT, ged. (ok) Amersfoort 23‑05‑1724 (zie VI.12).
Rijk POORT, ged. (ok) Amersfoort 01‑1726 (zie VI.14).
Wilhelmina (Mijntje) POORT, ged. (ok) Amersfoort 10‑07‑1727 (get.: Christina van Phaase), overl. ? Otr. ald. 21‑10‑1760, tr. ald. 17‑11‑1760, attestatie van Rijswijk, tr. kerk Amersfoort 17‑11‑1760 Theodorus (Dirk) ROSKAM, overl. v 1798, zn. van [privacy].
Catharina POORT, ged. (rk) Amersfoort 25‑01‑1729 (get.: Catharina Sponsius), overl. ald. v 1731.
Everardus POORT, ged. (ok) Amersfoort 17‑04‑1730 (get.: Elisabeth Interhorst), overl. ald. v 1735.
Catharina POORT, ged. (ok) Amersfoort 27‑03‑1731 (get.: Christina van Vasen), overl. ald. 01‑10‑1806, otr. ald. 03‑05‑1754, tr. ald. 17‑05‑1754 (get.: Jan en Rijk Poort (broers)), tr. kerk ald. 17‑05‑1754 (get.: Hugo Karton) Rijk CORTON (KARTON), ged. Amersfoort 29‑01‑1734 (get.: Johanna Massen), overl. ald. 28‑01‑1803, zn. van Aert Huijgen CORTON en [privacy].
Christina POORT, ged. (rk) Amersfoort 09‑03‑1732 (get.: Christina van Vasen), bakkerin, overl. Leiden 15‑01‑1799, otr. Amersfoort 30‑04‑1756, tr. ald. 17‑05‑1756, tr. kerk ald. 17‑05‑1756 (get.: Maes van Kalken en Thijs van Kalken) Gijsbertus van KALKEN, overl. v 1793, zn. van [privacy].
Elisabeth POORT, ged. (rk) Amersfoort 12‑08‑1733 (get.: Christina van Vasen), overl. ald. 27‑05‑1790, begr. ald. 01‑06‑1790, otr. ald. 12‑04‑1765, tr. ald. 30‑04‑1765, tr. kerk ald. 30‑04‑1765 (get.: Gijsbert van Kalken en Bartholomeus Poort) Johannes OTTO, overl. Amersfoort 04‑01‑1800.
Everardus POORT, ged. (ok) Amersfoort 04‑11‑1735 (get.: Christina van Vasen), overl. v 1752, komt niet voor in testament van moeder in 1752.
Bartholomeus POORT, ged. (ok) Amersfoort 24‑09‑1736 (get.: Christina van Vasen), overl. ald. 29‑09‑1736.
Maria POORT, ged. (ok) Amersfoort 24‑09‑1736 (get.: Christina van Vasen), overl. ald. 09‑10‑1736.
Bartholomeus POORT, ged. (ok) Amersfoort 08‑10‑1738 (zie VI.29).
Anthony POORT, ged. (ok) Amersfoort 25‑03‑1740 (zie VI.31).

VI.12
Jan POORT, ged. (ok) Amersfoort 23‑05‑1724 (get.: Libitie Enterhorst), overl. ? Tr. [privacy]. Wed. van Wulphert van LAMBALGEN (LAMSBERGEN).
Uit dit huwelijk:
Bartholomeus POORT, ged. (rk) Amersfoort 30‑06‑1749 (zie VII.17).
Bert POORT, ged. (rk) Amersfoort 07‑10‑1750 (get.: Wilhelmina de Vogel), overl. ?
Gerardus POORT, ged. (rk) Amersfoort 26‑11‑1754 (get.: Deliana Robbers), overl. ?
Johanna POORT, ged. (rk) Amersfoort 01‑05‑1756 (get.: Jacoba ten Toor), overl. ?

VII.17
Bartholomeus POORT, ged. (rk) Amersfoort 30‑06‑1749 (get.: Gertrudis van Donkelaar), overl. ald. 27‑11‑1831 01.00 u., otr. Rijswijk 22‑04‑1779 Margaretha HOET (HOED), geb. c 1759, overl. Voorburg 16‑05‑1817.
Uit dit huwelijk:
Johannes POORT, ged. (rk) 's-Gravenhage 05‑09‑1780 (get.: Johannes Poort en Maria Poort), doop in de RK portugeesche kapel, priester: Alexander Sevin, overl. ?
Maria POORT, ged. (rk) 's-Gravenhage 06‑01‑1782 (get.: Johannes Poort en Maria de Groot uit Rijswijk), gedoopt door M. Boekstal in de R.K. Portugeesche kapel, overl. Rotterdam 19‑09‑1853, tr. [privacy].

VI.14
Rijk POORT, ged. (ok) Amersfoort 01‑1726 (get.: Christina Enterost), grutter, overl. ald. 05‑04‑1789, otr. Hilversum 19‑04‑1765, tr. ald. 07‑05‑1765, tr. kerk ald. 07‑05‑1765 (ok) (get.: Teunis Brasser) Gerritje Janse (Gerarda) RINKEL, geb. Hilversum 01‑04‑1741, ged. (rk) ald. 01‑04‑1741 (get.: Lambertie Jans Brasser), koopvrouw in granen, overl. Amersfoort 16‑09‑1819 17.00 u., dr. van Johannes Gerritsz (Jan) RINKEL en Beelitie Jans BRASSER.
Uit dit huwelijk:
Maria Sybilla POORT, ged. (ok) Amersfoort 24‑03‑1766 (get.: Christina van Kalken), overl. Amsterdam 02‑08‑1821, begr. ald. 08‑08‑1821, otr. Amersfoort 07‑04‑1791, tr. ald. 02‑05‑1791 (get.: Johannes Franciscus Gortmans en Gerarda Rinkel), tr. kerk ald. 02‑05‑1791 (get.: Johannes Francisco Gortmans en Johannes Otto) Franciscus Petrus GORTMANS, ged. Rotterdam 29‑06‑1769 (get.: Franciscus Gortmans), koopman, overl. ? Zn. van Johannes Franciscus GORTMANS en [privacy].
Bartholomeus POORT, ged. (ok) Amersfoort 08‑10‑1767 (zie VII.24).
Johannis POORT, ged. (ok) Amersfoort 04‑01‑1769 (zie VII.26).
Theodorus POORT, ged. (ok) Amersfoort 22‑04‑1770 (zie VII.28).
Antonij POORT, ged. (ok) Amersfoort 23‑10‑1771 (zie VII.30).
Sybilla Elizabeth POORT, ged. (ok) Amersfoort 04‑03‑1773 (get.: Christina van Kalken), overl. ald. 18‑01‑1851.
Christina Maria POORT, ged. (ok) Amersfoort 30‑01‑1776 (get.: Christina van Kalken), overl. Enkhuizen 07‑09‑1808, otr. Amersfoort 11‑05‑1797, tr. ald. 31‑05‑1797, tr. kerk ald. 31‑05‑1797 (get.: Johannes Otto en Rijk Korton) Jan BOTMAN, ged. (rk) Enkhuizen 11‑09‑1769 (get.: Anna de Wit weduwe van Jan Botman), koornmolenaar, overl. ald. 04‑12‑1850 15.00 u., zn. van Jan BOTMAN, koopman, en Maria FRIX. Hertr. Catharina Adriana PALM.
Gerardus POORT, geb. Amersfoort 28‑03‑1777, ged. (ok) ald. 29‑03‑1777 (get.: Christina van Kalken), koopman in granen, overl. ald. 07‑07‑1864.

VII.24
Bartholomeus POORT, ged. (ok) Amersfoort 08‑10‑1767 (get.: Lamberta Brasser), koopman in granen, overl. ald. 24‑03‑1852 12.00 u. (aang.: Evert Holst oud 68 jaar, aanspreker en Gerrit Huijgen oud 49 jaar, aanspreker).
Acte Notaris Anthony Voskuyl, Amersfoort No. 1405
 
15-08-1778 Monsr. Bart Poort , borger en grutter alhier, erkent
schuldig te zijn aan Willlem Jacobsen woonende bij Heyligenbergh
onder den Gerichte van Asschat 32 gl en 5 st wegens schade door
zijn rundvee aan het koorngewas van Willem toegebracht.
 
Acte Notaris Anthony Voskuyl, Amersfoort No. 1336
 
04-10-1777 Monsr. Bart Poort erkent schuldig te zij Monsr. Thomas
Smitz koopman te Saardam (Zaandam) 722 gl en 3 st ter zake van
geleverde waren.
Otr. Amersfoort 16‑01‑1801, tr. ald. 03‑02‑1801, tr. kerk ald. 03‑02‑1801 (ok) (get.: Antonius Poort en Johannes Botman) Alegonde Elisabeth MEHO, geb. Gootum 05‑06‑1770, ged. (rk) ald. 07‑06‑1770 (get.: Alegonda Elisabeth van Male en Johannis Derwaert), overl. Amersfoort 02‑07‑1844 13.00 u. (aang.: Evert Holst oud 60 jaar, aanspreker en Jacobus Siddre oud 58 jaar, aanspreker), dr. van [privacy] en [privacy].
Uit dit huwelijk:
Richardus Bartholomeus POORT, ged. (ok) Amersfoort 17‑07‑1802 (get.: Gerarda Poort), winkelier, overl. ald. 03‑08‑1802, begr. ald. 05‑08‑1802.
Johannes Nicolaus POORT, ged. (ok) Amersfoort 17‑07‑1802 (zie VIII.19).
Gerarda Maria POORT, geb. Amersfoort 14‑12‑1803 04.00 u., ged. (ok) ald. 14‑12‑1803 (get.: Gerarda Poort), overl. ald. 29‑03‑1849 08.30 u., volgens overlijdensakte ongehuwd.

Maria Gerarda POORT, ged. (ok) Amersfoort 20‑01‑1807 (get.: Gerarda Poort), overl. ald. 14‑06‑1891 16.30 u., tr. ald. 28‑04‑1847 Jacobus Wilhelmus van BEEK, geb. Amersfoort 01‑02‑1819 10.00 u. (aang.: Jan Antonie van Beek en Jacobus Nicolaas van de Klashorst), koopman in granen, overl. ald. 11‑05‑1852 11.30 u. (aang.: Anno Ariens van Wageningen en Jacobus van den Uithoorn), zn. van [privacy] en Petronella Jacoba de WIT.
Christina Anna POORT, geb. Amersfoort 17‑01‑1810 07.00 u., ged. (ok) ald. 17‑01‑1810 (get.: Gerarda Poort), overl. Delft 08‑09‑1893, tr. Amersfoort 30‑09‑1837 Johannes Adrianus van de VEN, ged. (ok) Schiedam 14‑02‑1809, likeurstoker, overl. Rijswijk 07‑04‑1893, zn. van Adrianus van de VEN en Johanna Maria SANDERS. Wedr. van Antonia Wilhelmina van den BERGH.
Richardus Johannes POORT, geb. Amersfoort 30‑09‑1813 (zie VIII.27).

VIII.19
Johannes Nicolaus POORT, ged. (ok) Amersfoort 17‑07‑1802 (get.: Elisabeth Meho), koopman in granen, overl. ald. 10‑03‑1863 22.00 u. (aang.: Evert Holst oud 79 jaar, aanspreker en Wijnand Frans oud 31 jaar), tr. (1) ald. 04‑07‑1832 Engelina Gerarda SPRUIJT, ged. (ok) Amersfoort 02‑02‑1801 (get.: pastoor Godefridus Spruit en Gerarda Poort), overl. ald. 03‑10‑1856 09.00 u. (aang.: Evert Holst oud 72 jaar, aanspreker en Seger Verschuur oud 46 jaar, aanspreker), dr. van Jacobus SPRUIJT en Maria OTTO, tr. (2) Amersfoort 04‑11‑1857 Alida de JAGER, geb. Hilversum 07‑02‑1807, winkelierster, overl. Rotterdam 20‑01‑1885 15.00 u. (aang.: Daniel Trefon oud 56 jaar, bedienaar en Cornelis Beatrix Zuidmulder oud 49 jaar, bedienaar), dr. van Jan Pieterz de JAGER en [privacy]. Eerder tr. Antonius van OS, wed. van Richardus Willibrordus van BEEK.
Uit het eerste huwelijk:
POORT, geb. Amersfoort 06‑04‑1834 08.30 u., overl. ald. 16‑04‑1834 08.30 u. (aang.: Hendrik van Loon oud 53 jaar, chirurgijn en vroedmeester en Hendrik Stol oud 47 jaar, stadsbode), doodgeboren.
Jacobus Bartholomeus POORT, geb. Amersfoort 22‑10‑1835 (zie IX.46).
Bartholomeus Jacobus POORT, geb. Amersfoort 06‑01‑1838 23.00 u. (aang.: Richardus Willibrordus van Beek oud 42 jaar, koopman en grutter en Richardus Johannes Poort oud 24 jaar, winkelier), overl. ald. 22‑01‑1839 06.00 u. (aang.: Jan Koopman oud 56 jaar, aanspreker en Andries Koopman oud 32 jaar, winkelier).
POORT, geb. Amersfoort 14‑04‑1841, doodgeboren, overl. Amersfoort 14‑04‑1841 11.30 u. (aang.: Hendrik van Loon oud 61 jaar, chirurgijn en vroedmeester en Barthold Theodorus Suijck oud 25 jaar).

IX.46
Jacobus Bartholomeus POORT, geb. Amersfoort 22‑10‑1835 16.00 u. (aang.: Richardus Willebrordus van Beek oud 40 jaar, koopman en Richardus Johannes Poort oud 22 jaar, winkelier), overl. ? Begr. Delmont, Douglas County, South Dakota, USA. Delmont Cementery
Plot: Blk. E Lot 9 Gr. 4
, tr. Haarlem 26‑06‑1860 Geertruida Maria van THIEL, geb. Haarlem 15‑07‑1839, overl. Delmont South Dacota 1905, begr. Delmont Douglas County South Dakota. Delmont Cementery
Plot: Blk. E Lot 9 Gr. 5
, dr. van Jacobus Johannes van THIEL, fabrikant, en Louisa Susanna LOHOFF.
Uit dit huwelijk:
Jacobus Johannes POORT, geb. Amersfoort 10‑10‑1861 03.30 u. (aang.: Johannnes Nicolaus Poort oud 59 jaar, koopman en Albertus Jacobus van Beek oud 36 jaar, grutter), klerk, commies, overl. 03‑07‑1923, begr. Strasburg, Emmons County, North Dakota, USA.
Ouders wonen volgens huwelijksakte in Delmont Zuid Dacota in Noord-Amerika
Op 20 juni 1895 bij de spoorwegen ontslagen wegens malversatie.
Otr. Amsterdam 19‑02‑1903, tr. ald. 05‑03‑1903 Dina Catharina van HONSTEDE, geb. Leiden 11‑03‑1852 12.30 u. (aang.: Louis van Honstede oud 58 jaar, schoenmaker en Wouter van de Berg oud 40 jaar, schoenmaker), overl. Amsterdam 05‑12‑1903 10.00 u. (aang.: Albertus Hamer oud 51 jaar, opzichter en Fredrik Jackson oud 25 jaar, opzichter), overleden in het Wilhelminagasthuis
, dr. van Petrus Henricus van HONSTEDE, banketbakker, en Alida Johanna GIESEKE. Wed. van Johannes Hendrikus Anne VERHEIJS.
Ouders van de bruidegom wonen in Delmont Zuid Dacota Amerika.
Johannes Nicolaus POORT, geb. Amersfoort 10‑10‑1861 02.45 u. (aang.: Johannes Nicolaus Poort oud 59 jaar, koopman en Albertus Jacobus van Beek oud 36 jaar, grutter), overl. ?
Henricus Franciscus POORT, geb. Amersfoort 21‑10‑1863 04.30 u. (aang.: Richardus Johannes Poort oud 50 jaar, havenmeester en Barthold Theodorus Suijck oud 47 jaar). Amersfoortsche Courant 27-10-1863:
 
heden beviel door Gods goedheid voorspoedig van een welgeschapen ZOON, G.M. VAN THIEL, geliefde Echtgenoot van J.B. POORT
 
Amersfoort, 21 October 1863
, overl. ?
Krantenartikel: Bij deze breng ik, bij mijn vertrek naar Amerika, aan Familie en Vrienden, een hartelijk vaarwel.
Amersfoort, 19 April 1882
Henri F. Poort
 
Vertrokken van Amsterdam naar New-York per st. Jason.
bron: passagierslijst in Het Nieuws van den Dag dd: 22-4-1882
 
Met de boot Jason op 13-5-1882 in Amerika aangekomen (bron: Immigration Records: Dutch in America, 1800c)
 
Immigration Records: Dutch in America, 1800s
 
Poort H
 
Family Status: Head of household
Age: 18
Sex: Male
Occupation: Engineer
Status: Permanant sojourn
Ship Accommodations: First class cabin
Port of Embarkation: Amsterdam
Vessel: Jason
Destination: USA
Date of Arrival: 5/13/1882
City of Birth Amersfoort ut
Microfilm Roll: 451
Ship Manifest Number: 610.
Tr. [privacy].
Engelina Gerarda Maria (Angelina) POORT, geb. Amersfoort 09‑10‑1865 23.00 u. (aang.: Johannes Adrianus van de Ven, oud 56 jaar, brander en Barthold Theodorus Suijcks oud 49 jaar), overl. San Francisco, San Francisco County, California, USA 1930, begr. Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, tr. Abraham VANDERVOORT, geb. Amsterdam 23‑12‑1863 06.30 u. (aang.: Conrad Michael Gohl oud 66 jaar en Johan Georg Gohl oud 67 jaar, kleermaker), overl. Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA 1906, zn. van [privacy] en [privacy].
Louise Susanna POORT, geb. Amersfoort 21‑07‑1867 11.30 u. (aang.: Antonie van Beek oud 28 jaar, koopman en Barthold Theodorus Suijck oud 51 jaar), overl. ?
Albertina Susanna POORT, geb. Amersfoort 11‑07‑1870 06.00 u. (aang.: Jan van Aspperen oud 33 jaar, stationschef en Joan Christiaan Leinweber oud 43 jaar, zonder beroep), overl. ?
Matthieu POORT, geb. Amersfoort 08‑07‑1873 19.00 u. (aang.: Izak Johannes Valewink oud 31 jaar, havenmeester en Joan Christiaan Leinweber oud 46 jaar, zonder beroep), overl. ald. 24‑01‑1875 16.30 u. (aang.: Gerrit Jan Siddre oud 55 jaar, aanspreker en Willem Stol oud 53 jaar, stadsbode).
Alexander Petrus POORT, geb. Amersfoort 01‑06‑1875 06.00 u. (aang.: Christiaan Theodorus Poort oud 26 jaar, commissionnair en Wijnand Frans oud 53 jaar, zonder beroep), overl. ald. 30‑05‑1880 7.30 u. (aang.: Gerrit Jan Leddré oud 25 jaar, aanspreker en Willem Stol oud 58 jaar, stadsbode).

VIII.27
Richardus Johannes POORT, geb. Amersfoort 30‑09‑1813 13.00 u. (aang.: IJsbrand van Engelen oud 75 jaar en Hendrik Hol oud 26 jaar), winkelier, havenmeester, overl. ald. 07‑11‑1865 21.00 u., tr. (1) ald. 19‑08‑1835 Anna Maria SPRUIJT, ged. (ok) Amersfoort 28‑05‑1804 (get.: Anna Maria Spruit), overl. ald. 21‑04‑1837, dr. van Jacobus SPRUIJT en Maria OTTO, otr. (2) Amersfoort 20‑07‑1839, tr. ald. 31‑07‑1839 Catharina Johanna OUWERKERK, geb. Amersfoort 13‑11‑1819, overl. ald. 04‑02‑1896, dr. van [privacy] en [privacy].
Uit het eerste huwelijk:
POORT, geb. Amersfoort 14‑04‑1837, overl. ald. 14‑04‑1837.
Maria Allegonda POORT, geb. Amersfoort 14‑04‑1837 14.30 u. (aang.: Richardus Willibrordus van Beek oud 42 jaar, koopman en Cornelis Rodestijn oud 52 jaar, wever), overl. ald. 18‑04‑1837.
Uit het tweede huwelijk:
Gijsberta POORT, geb. Amersfoort 02‑03‑1841 11.00 u. (aang.: Barthold Theodorus Suijck oud 25 jaar en Hendrik Stol oud 54 jaar, stadsbode), overl. Hoogland 12‑09‑1901, tr. ald. 25‑01‑1877 Petrus Theodorus Hendrikus WEBER, geb. Brielle 09‑01‑1848, machinist, overl. Hoogland 01‑04‑1913, zn. van [privacy] en [privacy]. Hertr. Fetje BERDUIN.
Allegonda POORT, geb. Amersfoort 09‑03‑1843 06.30 u. (aang.: Barthold Theodorus Suijck oud 24 jaar en Hendrik Stol oud 56 jaar, stadsbode), overl. ald. 15‑12‑1844 09.30 u. (aang.: Richardus Johannes Poort oud 31 jaar, winkelier en Johannes Nicolaus Poort oud 41 jaar zonder beroep).
POORT, geb. Amersfoort 13‑05‑1844, overl. ald. 13‑05‑1844 14.30 u. (aang.: Hendrik van Loon oud 63 jaar, chirurgijn en Hendrik Stol oud 57 jaar, stadsbode), levenloos geboren
.
Bartholomeus POORT, geb. Amersfoort 14‑03‑1846 21.30 u. (aang.: Barthold Theodorus Suijck oud 30 jaar en Hendrik Stol oud 59 jaar, stadsbode), overl. ald. 11‑12‑1871 17.00 u. (aang.: Seger Verschuur oud 61 jaar, aanspreker en Willem Stol oud 50 jaar, stadsbode), ongehuwd
.
Christianus Theodorus POORT, geb. Amersfoort 26‑02‑1849 22.00 u. (aang.: Barhold Theodorus Suijck oud 33 jaar en Hendrik Stol oud 61 jaar, stadsbode). Aangifte gedaan door Hendrik van Loon, chirurgijn en vroedmeester. Vader was verhinderd om aangifte in persoon te doen.
Landbouwer, bloemist, overl. Utrecht 11‑04‑1939 08.00 u. (aang.: Marinus Johannes Helmond oud 56 jaar, aanspreker), otr. Haarlem 05‑10‑1893, tr. ald. 19‑10‑1893 (get.: Johannes Nicolaas Poort oud 42 jaar, landbouwer broeder van de bruidegom, Petrus Theodorus Hendrikus Weber oud 45 jaar, machinist, behuwd broeder van de bruidegom, Godefridus Johannes van Thiel oud 49 jaar, banketbakker en Simon Petrus van Thiel oud 36 jaar, banketbakker broeders van de bruid) Cornelia Geertruida van THIEL, geb. Haarlem 19‑05‑1851 15.00 u. (aang.: Jacobus Johannes van Thiel oud 47 jaar, vernisfabrikant en Pieter Bronsveld oud 36 jaar, pelmolenaar), overl. Velsen 14‑12‑1935, begr. Haarlem 17‑12‑1935. Algemeen begraafplaats te Haarlem
, dr. van Matthias van THIEL, koek en banketbakker, en [privacy].
Johannes Nicolaus POORT, geb. Amersfoort 25‑05‑1851 05.00 u. (aang.: Barthold Theodorus Suijck oud 35 jaar en Hendrik Stol oud 64 jaar, stadsbode). Aangifte gedaan door Hendrik van Loon, chirurgijn en vroedmeester.
Vader was verhinderd de aangifte in persoon te doen.
Landbouwer, overl. Rijsenburg 08‑03‑1929 10.30 u. (aang.: Andries Middeldorp oud 47 jaar, aanspreker en Peter Bree oud 37 jaar, gemeente veldwachter).
Allegonda Gerarda Maria POORT, geb. Amersfoort 01‑05‑1853 18.00 u. (aang.: Barthold Theodorus Suijck oud 37 jaar en Hendrik Stol oud 66 jaar, stadsbode). Aangifte gedaan door Hendrik van Loon, chirurgijn en vroedmeester.
Vader was verhinderd om aangifte in persoon te doen.
Overl. Bussum 04‑01‑1928 19.00 u., otr. Amersfoort 19‑03‑1880, tr. Hoogland 08‑04‑1880 Laurentius Wilhelm Abraham COLOMBIJN, geb. Dordrecht 28‑03‑1856 23.30 u. (aang.: Simon Boers en Jacobus Nicolaas Monee), directeur van een levensverzekerings maatschappij, overl. ald. 03‑10‑1918 17.00 u. (aang.: Bernardus Hubertus van Zuilichem 52 jaar, aanspreker en Bernardus Hubertus van Zuilichem 28 jaar, aanspreker), zn. van Henricus Johannes COLOMBIJN, zaakwaarnemer, en Hendrika Catharina KOK.

VII.26
Johannis POORT, ged. (ok) Amersfoort 04‑01‑1769 (get.: Elizabeth Poort huisvrouw van Johannis Otto), overl. Hilversum 20‑03‑1819 10.00 u. (aang.: Gijsbert Bikker oud 40 jaar, winkelier en Gerrit Rinkel oud 47 jaar, werkman en neef van de overleden), otr. Leiden 20‑04‑1792, tr. Hilversum 09‑05‑1792, tr. kerk ald. 09‑05‑1792 (ok) Lammertje de GROOT, geb. Hilversum c 1761, overl. Zaandam 10‑10‑1834 16.00 u. (aang.: Gerrit Hendrik Scheij oud 30 jaar, kantoorbediende en Frederik Storm oud 31 jaar, papiermaker), dr. van [privacy] en [privacy].
Uit dit huwelijk:
Pieter POORT, geb. Hilversum c 1796, overl. Zaandam 06‑07‑1864 22.00 u. (aang.: Johannes van Zoomeren en Jacobus Stephanus Gerardus Hamming), volgens akte ongehuwd
.

VII.28
Theodorus POORT, ged. (ok) Amersfoort 22‑04‑1770 (get.: Theodorus van Rinkel en Christina van Kalken), Apothecar, overl. Enkhuizen 15‑08‑1832 01.00 u., tr. ald. 12‑07‑1798 Maria BLOK, ged. (rk) Enkhuizen 09‑12‑1772 (get.: Greetie Valk), overl. ald. 15‑11‑1846 17.00 u., volgens advertentie is ze op14-11-1846 overleden, dr. van [privacy] en [privacy].
Uit dit huwelijk:
Richardus Antonius POORT, geb. Enkhuizen 26‑07‑1799 20.00 u., ged. (ok) ald. 26‑07‑1799 (get.: Gerarda Rinkel), apotheker, overl. ald. 15‑10‑1880 19.00 u. (aang.: Jan Loots en Petrus Christianus Kok), volgens akte ongehuwd.

1834.05.28/ REO 84-101 (not. J. Schoehuizen, Alkmaar 1834.05.06):
Transport van o.a. een droogschuur te EZ, kadastraal A4, door Aldert Neef, koopman te EZ, mede namens Wilhelmina Mulder, wed. Arie Neeff te Enkhuizen als moeder over haar zoon Johannes Everardus Neeff, Geertje Neef, getr. met Gerrit Knaap, broodbakker te EZ en Johannes Glasbergen, RK priester als gemachtigde van Richardus Anthony Poort, apothecar te Enkhuizen als toeziend voogd over Joh.Ev. Neeff voornoemd, tesamen erfgenamen ab intestato van Jan Engelen Neef (reder te EZ en aldaar overleden 18 febr.1834), en van Neeltje Krab, aan Cornelis Planiteyd, reder te EZ;
prijs fl 300,-
(tevens werden verkocht A125 en A215)
 
bron: W J van den Berg: Historisch kadaster van Egmond aan Zee 1619-1838 deel 1.
Antonius Cornelis POORT, geb. Enkhuizen 15‑10‑1800 20.30 u., ged. (ok) ald. 15‑10‑1800 (get.: Gerarda Rinkel), overl. ald. 23‑12‑1821 08.30 u.
Johannes Bartholomeus POORT, ged. (ok) Enkhuizen 13‑06‑1803 (get.: Gerarda Rinkel), overl. ald. 30‑08‑1804 09.30 u.
Cornelia Agatha POORT, geb. Enkhuizen 02‑08‑1805, ged. (ok) ald. 03‑08‑1805 (get.: Gerarda Rinkel), overl. ald. 24‑12‑1878 07.00 u. (aang.: Jan Barend en Jan Loots).

VII.30
Antonij POORT, ged. (ok) Amersfoort 23‑10‑1771 (get.: Antonius Poort en Christina van Kalken), grutter, overl. ald. 30‑07‑1815 15.00 u., otr. Enkhuizen 22‑10‑1807, tr. ald. 22‑10‑1807, zie ook extract register ondertrouw
 
!!! huwelijksdatum nakijken is niet coreect
Maria BLOK, geb. Enkhuizen c 1777, grutteresse en winkelierster, overl. Amersfoort 07‑07‑1858 09.00 u., dr. van Johannes BLOK en [privacy]. Hertr. Petrus Gijsbertus van der HARGH.
Uit dit huwelijk:
Gerarda Maria POORT, geb. Amersfoort 03‑12‑1808, ged. (ok) ald. 03‑12‑1808 (get.: Gerarda Poort), overl. ald. 30‑06‑1848, tr. ald. 29‑02‑1832 Albertus Richardus van BEEK, ged. (ok) Amersfoort 22‑05‑1807, koornmolenaar, overl. n 1848, zn. van [privacy] en [privacy].
Johannes Richardus POORT, geb. Amersfoort 04‑06‑1810, ged. (ok) ald. 05‑06‑1810 (get.: Maria Botman wed van Johannes Blok), gruttersknegt, overl. ?
12 february 1834
 
Gewezen door het 'Hof van Assies'.
Genaamd lste.
JOHANNES RICHARDUS POORT , oud 23 jaren, gruttersknecht, geboren en wonende te Amersfoort, Signalement der veroordeelde: lang 1 eI, 6 palm, 4 duim; hebbende vol aangezigt;
gezonde kleur , bruin haar , wenkbraauwen en baard, gewoon voorhoofd blaauwe ogen, breeden neus, kleinen mond en ronde kin;
 
Genaamd 2de.
HEINDRIK HERMAVUS LODEWYK STEMFOORT , oud 21 , jaren zonder beroep, geboren en wonende te Amersfoort; Signalement der veroordeelde: lang 1 eI, 7 palm, 6 duim; hebbende ovaal aangezigt; blozende kleur licht bruin haar bruine wenkbraauwen, rond voorhoofd, bruine oogen, ordinairen neus, kleinen mond, ronde kin en lichten baard;
 
ZYNDE beiden gedetineerden. Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar begaan:
IEDER, moedwillig toebrengen van slagen en eenen agent van de openbare magt, handelende in de uitoefening zyner bediening, welk bloedstorting en verwonding veroorzaakt hebbende, gepleegd in den avond van den 8sten november 1833 te Amersfoort; Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
 
JOHANNES RICHARDUS POORT , twee-jarig consinement in een tuchthuis, en
HENDRIK HERMANUS LODEWYK STEMFOORT, twee- en eenhalf-jarig consiment in een tuchthuis
met veroordeeling in de kosten, ieder voor het geheel, en ordonnantie tot het drukken en aanplakken van extract van arrest te Amsterdam en Amersfoort.
Richardus POORT, geb. Amersfoort 01‑09‑1812 04.00 u. (aang.: Bart Poort oud 45 jaar, koopman en Jacobus Spruit oud 45 jaar, koopman), bakker, overl. ald. 23‑10‑1841 05.00 u., volgens overlijdensakte ongehuwd.


VI.29
Bartholomeus POORT, ged. (ok) Amersfoort 08‑10‑1738 (get.: Christina van Vaessen), begr. ald. 18‑01‑1811, otr. ald. 06‑11‑1765, tr. ald. 25‑11‑1765, tr. kerk ald. 25‑11‑1765 (ok) Margaretha (Grietje) van 't SWARTELAND, ged. Amersfoort 17‑01‑1740 (get.: Henrica van 't Swarteland), overl. Utrecht 18‑01‑1829, dr. van Peel Jacobse van 't SWARTELAND en Elisabeth (Grietje) INTROS.
Uit dit huwelijk:
Bartholomeus POORT, ged. (rk) Amersfoort 19‑09‑1766 (get.: Hendrina van het Swarteland), overl. ald. 17‑01‑1831 03.00 u., ongehuwd.
Peel POORT, ged. (rk) Amersfoort 01‑03‑1768 (get.: Maria Joanna Maas), overl. ald. v 08‑1769.
Peeltje Pelerinus (Peel) POORT, ged. (rk) Amersfoort 19‑08‑1769 (zie VII.38).
Maria POORT, ged. (rk) Amersfoort 10‑03‑1771 (get.: Stijntje van het Swarteland), overl. ald. 20‑04‑1841 08.00 u., tr. ald. 26‑10‑1814 Lambertus Joannes van der SMITSE (SMITZE), geb. Amersfoort c 1781, overl. ? Zn. van [privacy] en [privacy].
Elisabeth POORT, ged. (rk) Amersfoort 04‑07‑1773 (get.: Maria Joanna Maas), overl. ?
Joannes POORT, ged. (rk) Amersfoort 22‑12‑1774 (get.: Hendrina van het Swarteland), schildersknecht, overl. Zeist 07‑02‑1826.
Arie POORT, ged. (rk) Amersfoort 07‑06‑1777 (zie VII.45).
Jacobus POORT, ged. (rk) Amersfoort 23‑11‑1782 (get.: Maria Johanna Maas), overl. ?

VII.38
Peeltje Pelerinus (Peel) POORT, ged. (rk) Amersfoort 19‑08‑1769 (get.: Hendrikje van het Swarteland), grutter, overl. ald. 23‑01‑1815, otr. (1) ald. 15‑08‑1800, tr. ald. 29‑08‑1800 (get.: Bart Poort en Hendrik van Nimmerdor), tr. kerk ald. 01‑09‑1800 (rk) (get.: GAA:huwelijken 't Zand 1710-1812) Judith van NIMMERDOR, ged. Amersfoort 17‑04‑1777 (get.: Maria Johanna Maas), overl. ald. 20‑05‑1804, begr. ald. 24‑05‑1804, dr. van Hendrik van NIMMERDOR, winkelier, en Elberta MAAS, otr. (2) Amersfoort 29‑11‑1805, tr. ald. 14‑12‑1805, tr. kerk ald. 14‑12‑1805 (rk) (get.: Anna van de Bilt en Maria Hendrix) Hendrina WEESENBERG (WESENBERGH), ged. (rk) Twello 14‑11‑1779, overl. Amersfoort 08‑11‑1818 19.00 u., dr. van [privacy] en Toontje DIX. Hertr. Johannes van LINT.
Uit het eerste huwelijk:
Margarita Alberta POORT, geb. Amersfoort 01‑07‑1801, ged. (rk) ald. 01‑07‑1801 (get.: Margarita van het Swarteland), overl. ald. 13‑02‑1808.
Alberta Margarita POORT, geb. Amersfoort 20‑05‑1804, ged. (rk) ald. 20‑05‑1804 (get.: Elberta Maas), overl. ald. 23‑05‑1804, komt niet voor in testament AT049a 011/81 van 9-10-1807, begr. Amersfoort 24‑05‑1804.
Uit het tweede huwelijk:
Antonia Margerita POORT, geb. Amersfoort 08‑01‑1807, ged. (rk) ald. 08‑01‑1807 (get.: Margrita Poort), overl. ald. 27‑02‑1808, wordt niet genoemd in testament AT 056a011 van 20-3-1819.
Bartholomeus POORT, geb. Amersfoort 08‑03‑1808, ged. (rk) ald. 08‑03‑1808 (get.: Gardina IJzeldijk), overl. ald. 28‑08‑1808, wordt niet genoemd in testament AT 056a011 van 20-3-1819.
Bartholomeus POORT, ged. (rk) Amersfoort 02‑03‑1810 (get.: Grietje van het Swarteland), apothecar der derde klasse garnisoens ziekenzaal, overl. Bergen op Zoom 18‑03‑1832 11.00 u.
Antonia Maria POORT, geb. Amersfoort 25‑04‑1811, ged. (rk) ald. 25‑04‑1811 (get.: Maria Wesenburg), doopreg. t Zand suscepit Maria Wesenburg, dienstbode, overl. Leiden 27‑09‑1855, tr. Amersfoort 04‑11‑1840 Alexander Matheus Joseph HEUSCHEN, geb. Bilk gem. Dusseldorf Pruisen 25‑06‑1814 12.00 u., schoenmaker, overl. ? Zn. van [privacy] en [privacy]. Hertr. Johanna MEIJERS.
Petrus POORT, geb. Amersfoort 31‑01‑1815 (zie VIII.46).

VIII.46
Petrus POORT, geb. Amersfoort 31‑01‑1815 01.00 u. (aang.: Lambertus Herbers oud 61 jaar, garentwijnder en Lambertus Franciscus van der Smitsen oud 34 jaar, wever), kind aangegeven door Hendrik van Loon, vroedmeester.
Vader is bij geboorte reeds overleden.
Schoenmaker, overl. Hilversum 07‑08‑1887, tr. ald. 26‑11‑1845 Annetje van WULFEN, geb. Hilversum circa 1818, overl. ald. 02‑08‑1872, dr. van [privacy] en [privacy].
Uit dit huwelijk:
Petrus Lambertus POORT, geb. Hilversum 15‑09‑1846, overl. ald. 12‑11‑1846 17.00 u.
POORT, geb. Hilversum 15‑09‑1846, overl. ald. 15‑09‑1846 15.00 u.
Everarda Hendrica POORT, geb. Hilversum 18‑11‑1847, overl. ald. 28‑11‑1905 03.00 u., otr. ald. 05‑11‑1880, tr. ald. 24‑11‑1880 Johannis BROUWER, geb. Laren circa 1850, koperslager, overl. Hilversum 19‑05‑1925 23.30 u., zn. van [privacy] en [privacy].
Petrus Batholomeus POORT, geb. Hilversum 20‑11‑1848, overl. ald. 23‑11‑1848 07.00 u.
Petrus Lambertus POORT, geb. Hilversum 01‑02‑1850, overl. ald. 11‑02‑1850 08.00 u.
Antje POORT, geb. Hilversum 23‑01‑1851, overl. ald. 17‑08‑1851 10.30 u.
Petrus Lambertus POORT, geb. Hilversum 12‑02‑1852 (zie IX.69).
Lambertus POORT, geb. Hilversum 06‑06‑1854, koperslager, overl. ald. 20‑02‑1931.
Bartholomeus POORT, geb. Hilversum 26‑06‑1855, overl. ald. 27‑02‑1858 11.00 u.
Antje POORT, geb. Hilversum 07‑11‑1856, overl. Venray 23‑12‑1936.
POORT, geb. Hilversum 28‑11‑1859, overl. ald. 28‑11‑1859 04.00 u.

IX.69
Petrus Lambertus POORT, geb. Hilversum 12‑02‑1852, schoenmaker, overl. ald. 24‑02‑1938 16.00 u., tr. ald. 10‑05‑1882 Cornelia FENNIS, geb. Hilversum 30‑09‑1851, naaister, overl. ald. 11‑12‑1927 07.00 u., dr. van Pieter FENNIS, wever, klokkenmaker, en Evertje PEET.
Uit dit huwelijk:
Anna Everarda POORT, geb. Hilversum 21‑04‑1883, overl. ald. 05‑04‑1951 21.45 u., ongehuwd.
Begr. Hilversum 09‑04‑1951.
Everarda Johanna POORT, geb. Hilversum 12‑05‑1884, overl. ald. 09‑10‑1885 03.30 u.
Petrus Antonius POORT, geb. Hilversum 12‑07‑1885, schoenmaker, overl. ald. 05‑01‑1924 04.30 u.
Everardus Johannes POORT, geb. Hilversum 26‑07‑1886, overl. ald. 23‑08‑1887 14.00 u.
Everarda Johanna POORT, geb. Hilversum 07‑11‑1887, overl. Tilburg 30‑05‑1963, tr. Hilversum 25‑08‑1920 Petrus Hubertus van de WIEL, geb. Oisterwijk c 1894, leerlooier, overl. ? Zn. van [privacy] en [privacy].
Theodorus Petrus Josephus POORT, geb. Hilversum 13‑03‑1889, overl. ald. 12‑01‑1890 22.00 u.
Petronelle Geertruida Maria POORT, geb. Hilversum 18‑05‑1890 20.00 u., overl. 07‑05‑1973, tr. ald. 03‑02‑1915 Rudolph Gerhardus BRAAKHUIS, geb. Goor 22‑07‑1890, onderwijzer, overl. 08‑11‑1971, zn. van [privacy] en [privacy].
POORT, geb. Hilversum 18‑06‑1891, overl. ald. 18‑06‑1891 16.00 u., levenloos geboren
.
Clasina Gerarda Maria POORT, geb. Hilversum 10‑09‑1893, overl. Breda 17‑12‑1973, begr. Dongen 20‑12‑1973. R.K. Begraafplaats Laurentius Bollekesteeg Dongen
, otr. Hilversum 28‑10‑1921, tr. ald. 17‑11‑1921, tr. kerk ald. 16‑11‑1921 (rk) Joannes HAAST, geb. Dongen 08‑01‑1890, leerlooier, overl. Breda 06‑06‑1964, begr. Dongen. R.K. Begraafplaats Laurentius Bollekesteeg Dongen
, zn. van Willem HAAST en [privacy].

VII.45
Arie POORT, ged. (rk) Amersfoort 07‑06‑1777 (get.: Hendrina van het Swarteland), broodbakker, koekbakker, overl. Utrecht 08‑11‑1844 12.00 u., tr. ald. 30‑10‑1811 Petronella EVERS, ged. Zuilen 05‑06‑1783, dienstmaagd, overl. Utrecht 11‑04‑1845 04.00 u., dr. van Hendricus EVERTSE en [privacy].
Uit dit huwelijk:
Albertus POORT, geb. Utrecht 17‑12‑1812 04.30 u., bakker, overl. Schoonhoven 07‑09‑1883, tr. ald. 15‑05‑1841 Johanna Catrina DOESBURG, geb. Schoonhoven c 1805, overl. ald. 25‑10‑1890, dr. van [privacy] en [privacy].
Maria POORT, geb. Utrecht 10‑04‑1814, overl. ald. 13‑04‑1814 10.00 u.
Maria POORT, geb. Utrecht 13‑10‑1816, overl. ald. 08‑01‑1876, ongehuwd, woonde in de Nieuwe Kamp A1174.
Catharina Maria POORT, geb. Utrecht 03‑11‑1818, overl. Rosmalen 09‑06‑1881.
Johannes Everardus POORT, geb. Utrecht 20‑10‑1819, overl. ald. 24‑10‑1819 07.00 u.
POORT, geb. Utrecht 11‑01‑1823, doodgeboren, overl. Utrecht 11‑01‑1823.
Everhardus Franciscus POORT, geb. Utrecht 13‑03‑1825 08.00 u., overl. ald. 04‑04‑1825 08.00 u.

VI.31
Anthony POORT, ged. (ok) Amersfoort 25‑03‑1740 (get.: Christina van Vaesen), tapper, overl. Amsterdam v 1792.
7-1-1766 poorter van Amsterdam (poorterboek 1751-1811 24/224).
Otr. Amsterdam 04‑10‑1765 (get.: Cornelis Boomer), tr. Buiksloot 22‑10‑1765 Maria Margaretha de RONDE, geb. Amsterdam c 1730, overl. 's-Gravenhage 10‑03‑1814 23.30 u., dr. van [privacy] en [privacy].
Uit dit huwelijk:
Maria POORT, ged. (ok) Amsterdam 21‑12‑1766 (get.: Jan Poort en Maria van Raal), overl. ?
Maria Margareta POORT, ged. (ok) Amsterdam 10‑10‑1768 (get.: Rijk Poort en Gerritje Rinkel), begr. 's-Gravenhage 29‑03‑1803, in familiegraf. Otr. 's-Gravenhage 10‑04‑1791 Leonardus van OOSTERWIJK, geb. c 1758, overl. ? Hertr. [privacy].
Op 12 november 1793 word het aghtentwinthste graf (is een kelder) door heeren kerkmeesteren verkogt en getransporteerd aan den heer Leonardus van Oosterwijck voor een somma van vijff en dertig guldens, twaalf guldens voor de overboeking daaronder begrepen.
(uit: Algemeen Nederlandsch Familieblad jaargang 11 1894).
Bartholomeus POORT, ged. (ok) Amsterdam 22‑10‑1770 (get.: Theodorus Roskam en Wilhelmina Poort), tapper, militair, overl. Vaassen 18‑10‑1844 19.00 u. (aang.: Gradus van 't Erve oud 47 jaar, landbouwer en Jan Wensenk oud 31 jaar, veldwachter).
1-3-1791 poorter van Amsterdam (poorterboek 1751-1811 29/332).

IV.8
Willem Henrickss POORT, ged. (ok) Amersfoort 08‑03‑1677 (get.: Gerarda Hermans), overl. Wormer 15‑10‑1730, tr. ald. 02‑1707 Lijsbeth Jans NOTÉ, overl. ?
Uit dit huwelijk:
Lijsbet POORT, begr. Wormer 03‑03‑1739, tr. ald. 15‑01‑1734 Cornelus Wesselsz KRIJT, ged. Aalsmeer 21‑08‑1709, rietdekker, overl. ?

IV.13
Cornelis POORT, ged. (ok) Amersfoort 07‑11‑1684 (get.: Gerarda Hermans), overl. ? Tr. Jannetje Jacobs MOOY, overl. ?
Uit dit huwelijk:
Jacobus POORT, ged. (rk) Alkmaar 01‑02‑1717, overl. ?
Maria POORT, ged. (rk) Alkmaar 05‑03‑1722, overl. ?
Henricus POORT, ged. (rk) Alkmaar 02‑03‑1726, overl. ?

III.13
Pieter Willemsz POORT, overl. ? Tr. Griettien Pieters, overl. ?
Uit dit huwelijk:
Simon POORT, ged. (ng) Zaandijk 16‑09‑1668, overl. ald. v 05‑1673.
Lijsje Pieters POORT, ged. (ng) Zaandijk 09‑05‑1670, overl. ? Tr. (1) [privacy], tr. (2) [privacy].
Willem Pietersz POORT, ged. (ng) Zaandijk 16‑08‑1671 (zie IV.19).
Sijmon Pietersz POORT, ged. (ng) Zaandijk 26‑05‑1673 (zie IV.22).

IV.19
Willem Pietersz POORT, ged. (ng) Zaandijk 16‑08‑1671, stuurman, overl. ?
Willem Pieterse Poort was stuurman op het schip Den Dam.
Hij schreef een verslag van zijn reis in 1710 naar Groenland.
bron: Het Journaal en Daghregister van Dirk Jacobsz. Tayses Avontuurelyke Reyse na Groenlandt, gedaen met het Schip Den Dam, in het Jaar 1710
 
(zie verslag onder: genealogie/artikelen).
Tr. (1) [privacy], tr. (2) Westzaandam 24‑10‑1705 Ytje IJSBRANDS, geb. c 1680, overl. ?
Uit het eerste huwelijk:
Pieter POORT, ged. (ng) Zaandijk 24‑05‑1699, overl. v 1701.
Grietje POORT, ged. (ng) Zaandijk 24‑10‑1700, overl. ?
Pieter POORT, ged. (ng) Zaandijk 23‑10‑1701, overl. ?
Hendrik POORT, ged. (ng) Zaandijk 01‑07‑1703, overl. ?
Uit het tweede huwelijk:
Grietje Willems POORT, ged. (ng) Zaandijk 03‑10‑1706, overl. Westzaan 1735, begr. ald. 03‑08‑1735, tr. ald. 1730 Arend Dirks CORVER, ged. Zaandijk 19‑10‑1704, overl. ? Zn. van Dirk Arents KORVER en Anne SIMONS.
Trijntje Willems POORT, ged. (ng) Zaandijk 13‑10‑1709, overl. ? Tr. Oostzaandam 12‑08‑1736 Claas Hendriks BIJTJES, geb. c 1709, overl. ?
IJsbrant Willems POORT, ged. (ng) Zaandijk 02‑10‑1712, overl. ?
Duifje Willems POORT, ged. (ng) Zaandijk 14‑11‑1716, overl. ? Tr. (1) Westzaan 1742 Pieter Cornelis HARTLOOP, geb. Zaandijk c 1720, overl. ? Tr. (2) [privacy].
Antje Willems POORT, ged. (ng) Zaandijk 16‑10‑1718, overl. ?

IV.22
Sijmon Pietersz POORT, ged. (ng) Zaandijk 26‑05‑1673, overl. ? Tr. [privacy].
Uit dit huwelijk:
Jan POORT, ged. (ng) Zaandijk 09‑03‑1698, overl. voor 1709.
Pieter Symonsz POORT, ged. (ng) Zaandijk 07‑01‑1700 (zie V.25).
Jan Symonsz POORT, ged. (ng) Zaandijk 12‑12‑1708 (zie V.29).

V.25
Pieter Symonsz POORT, ged. (ng) Zaandijk 07‑01‑1700, overl. ? Tr. (1) Koog aan de Zaan 13‑01‑1726 Lijsbet CLAES, overl. Koog aan de Zaan 25‑05‑1734, tr. (2) [privacy], tr. (3) [privacy].
Uit het eerste huwelijk:
Jannetje POORT, ged. (ng) Koog aan de Zaan 15‑02‑1726, overl. ?
Simon Pietersz POORT, ged. (ng) Koog aan de Zaan 09‑03‑1732 (zie VI.34).
Uit het tweede huwelijk:
Neeltje POORT, ged. (ng) Koog aan de Zaan 10‑03‑1737, overl. ?
Maarten POORT, ged. (ng) Koog aan de Zaan 05‑11‑1738, overl. voor1743.
Maarten POORT, ged. (ng) Koog aan de Zaan 30‑03‑1743, overl. ?

VI.34
Simon Pietersz POORT, ged. (ng) Koog aan de Zaan 09‑03‑1732, overl. ? Otr. (1) Zaandijk 17‑10‑1755, tr. ald. 02‑11‑1755 Guurtje Jacobs van den BERG, overl. v 1769, tr. (2) [privacy].
Uit het eerste huwelijk:
Pieter POORT, ged. (ng) Koog aan de Zaan 04‑07‑1756 (get.: Diewertje Maartens), overl. voor 1762.
Maartje POORT, ged. (ng) Koog aan de Zaan 24‑07‑1757 (get.: Grietje Jacobs), overl. v 03‑1815, tr. kerk ald. 24‑12‑1786 Christoffel ZWEEPE (SWEEP), geb. Osnabrück 18‑09‑1760, kantoorbediende, overl. Zaandam 17‑12‑1831 16.30 u., zn. van [privacy] en [privacy]. Hertr. Elsje PIGGENAAR.
Pieter POORT, ged. (ng) Koog aan de Zaan 12‑07‑1761 (get.: Grietje Jacobs), overl. v 1769, in de not. akte van 1769 6055/319A worden 2 minderjarige kinderen genoemd. Maartje en Lijsbeth.
Lijsbeth Simons POORT, ged. (ng) Koog aan de Zaan 08‑04‑1764 (get.: Grietje Jacobs), overl. Zaandam 17‑02‑1836 06.00 u. (aang.: Dirk Kan oud 33 jaar, houtzager en Jan Schuit oud 27 jaar, scheepstimmerman), tr. kerk Koog aan de Zaan 24‑11‑1782 (ng) Alexander (Sander) de BOER, geb. Zaandam c 1755, schilder, overl. ald. 12‑12‑1834 22.00 u. (aang.: Pieter Vijzelaar en Jan Schuit), zn. van [privacy]. Eerder tr. [privacy].
Uit het tweede huwelijk:
Trijntje POORT, ged. (ng) Koog aan de Zaan 13‑10‑1771, overl. ?

V.29
Jan Symonsz POORT, ged. (ng) Zaandijk 12‑12‑1708, overl. ? Tr. (1) [privacy], tr. (2) [privacy], tr. (3) [privacy].
Uit het tweede huwelijk:
Guurtje POORT, ged. (ng) Koog aan de Zaan 19‑12‑1737, overl. ?
Uit het derde huwelijk:
Symon POORT, ged. (ng) Koog aan de Zaan 21‑02‑1740, overl. ?

II.3
Jan Claesz POORT, overl. ? Tr. Jannetje ADRIAANS, overl. ?
Uit dit huwelijk:
Thrijn POORT, ged. (ng) Westzaan 31‑12‑1634, overl. ?
Claes POORT, ged. (ng) Westzaan 16‑03‑1636, overl. voor 1646.
Gerret POORT, ged. (ng) Westzaan 21‑03‑1638, overl. ?
Marij POORT, ged. (ng) Westzaan 04‑09‑1639, overl. ?
Neeltgen POORT, ged. (ng) Westzaan 03‑02‑1641, overl. voor 1643.
Neeltgen POORT, ged. (ng) Westzaan 12‑10‑1642, overl. ?
Aefje POORT, ged. (ng) Westzaan 17‑04‑1644, overl. ?
Claes Jansz POORT, ged. (ng) Westzaan 07‑01‑1646 (zie III.22).

III.22
Claes Jansz POORT, ged. (ng) Westzaan 07‑01‑1646, overl. ? Tr. (1) [privacy], tr. (2) [privacy].
Uit het tweede huwelijk:
Jacobje POORT, ged. (ger) Zaandam 22‑04‑1674, overl. ?


Homepage | E-mail