• Home

 tante Anne

Op 100 jarige leeftijd is Johanna"Anne" Kennedy - Poort op 30 september 2016 in Mayerthorpe AB, Canada overleden.

Anne is geboren op 27 september 1916 te Lonneker.

Gehuwd op 21-6-1945 te Glanerbrug met Hermannes Johannes Olde Heuvel (1916 - 1973).

Zij huwde daarna John Kennedy.

Afdrukken E-mailadres

zegelkraak

Op 25 januari 1944 wisten Tilburgse ambtenaren en leden van de knokploeg Soest beslag te leggen op een enorme partij Rauterzegels. Dat waren controlezegels waarmee tienduizenden onderduikers hun valse persoonsbewijs geldig konden maken. De koelbloedig uitgevoerde operatie werd door dr. L. de Jong te boek gesteld als "een van van de belangrijkste wapenfeiten uit de geschiedenis van de Nederlandse illegaliteit".

bron: Joep Eijkens Het Nieuwsblad

lees hier het hele verhaal.

Afdrukken E-mailadres

Op 5 november 2012 is geboren Boy,  zoon van Rick Meijer en Emmanuelle van de L' Isle.

generatie

5 generaties

Afdrukken E-mailadres

Bier

Reeds in 1916 was er sprake van een bieroorlog. 

Bierbrouwer W. Poort (1888 - 1966) verhoogde zijn bier prijzen veel minder dan de andere bierbrouwers.

Zie brief van concurrent brouwer aan de secretaris van de Bond van Nederlandse Brouwerijen.

lees hier

Afdrukken E-mailadres

Een genealogie is een opstelling van alle personen uit dezelfde familie, uitgaand van de oudst bekende voorvader in mannelijke lijn (generatie I), die wordt genoemd.

Een parenteel is een genealogische beschrijving van alle nazaten van een man, een vrouw of een echtpaar. Zowel de nazaten van eventuele dochters als de nazaten van eventuele zonen worden ondergebracht in het parenteel en per generatie gerangschikt.