Archief Eemland

  1. Archief Eemland is gesloten op de volgende data: Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) Maandag 2 april (2e Paasdag) Vrijdag 27 april (Koningsdag) Donderdag 10 mei (Hemelvaart)
  2. Half mei wordt Natasja Pels (1980) benoemd tot nieuwe gemeentearchivaris van Amersfoort. Zij volgt Vincent Robijn op die sinds februari directeur is van het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle. De aanstelling van Pels voldoet volgens Ina Loovers, directeur Archief Eemland, aan de wens van het archief om een gemeentearchivaris te benoemen die naast toezichthouder visie en beleid ontwikkelt op digitaal informatiebeheer. Pels is Senior Adviseur bij het Nationaal Archief in Den Haag en in die hoedanigheid momenteel gedetacheerd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Zij was tevens werkzaam als archiefinspecteur bij de Erfgoedinspectie. Bij het Nationaal Archief ontwikkelde zij het Kennisnetwerk Archiefveld en fungeerde zij als communitymanager binnen het project duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie (DUTO). Zij studeerde geschiedenis en internationale betrekkingen in Utrecht en archiefwetenschappen in Amsterdam. Inspirerende uitdaging  Natasja Pels gaat een belangrijke rol spelen bij het verder optimaliseren van de dienstverlening van het archief. Pels: “ Goed informatiebeheer is essentieel voor een transparante en betrouwbare overheid. We leven in een digitale samenleving dus informatie duurzaam bewaren en bruikbaar houden is nu een essentieel onderdeel van dat beheer. De ontwikkeling daarvan, ook in de rol van toezichthouder, bij Archief Eemland zie ik als een inspirerende uitdaging. Daarnaast woon ik sinds twee jaar in Soest en ik kijk ernaar uit om als gemeentearchivaris een bijdrage te leveren voor de regio waar ik woon .”    Natasja Pels. Foto Archief Eemland
  3. Publiceren persoonsgegevens botst met privacywetgeving Als gevolg van klachten van burgers zetten archiefinstellingen vanaf mei de gedigitaliseerde gezinskaarten offline. De kaarten bevatten onder andere gegevens over godsdienstig gezindte van personen. Ook Archief Eemland stelde gezinskaarten tot dusver gewoon ter beschikking. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft echter vastgesteld dat de kaarten bijzondere persoonsgegevens kunnen bevatten van nog levende personen en dat deze gegevens niet verstrekt mogen worden.  Mensen leven langer: openbaarheidsbeperking verlengd Gezinskaarten maken deel uit van de bevolkingsadministratie van Amersfoort en de regiogemeentes. Over de periode 1915-1940 bestaat de bevolkingsadministratie uit gezinskaarten, vastbladige registers en registers van alleenstaanden (dienstbodes). Ze zijn gebruikt tot de introductie van de persoonskaart in 1940. Op de openbaarheid van de gezinskaarten is meestal een beperking gesteld van 75 jaar na 1940, maar tegen achtergrond van de gestegen levensverwachting is deze termijn in de praktijk te kort gebleken. Daarom wordt deze openbaarheidsbeperking verlengd naar 110 jaar. Dat betekent dat de registers tot 1940 pas in 2051 openbaar zullen worden. Toestemming Voor publicatie en raadpleging van de gezinskaarten moet helder zijn dat er toestemming is van de betrokkenen of dat aangetoond kan worden dat deze zijn overleden. Dat is voor deze series lastig en tijdrovend om na te gaan en bij online publiceren zou dat al vooraf moeten zijn gedaan; in zijn geheel offline halen is daarom de meest prudente werkwijze. Op dit moment zijn wij aan het verkennen wat er gedaan moet worden om aan de privacywetgeving te voldoen. Over de gevolgen van dit besluit informeren we u op een later moment.
  4. Een kijkje in onbekend krijgsgevangenenkamp in het Soesterkwartier Op dit moment maakt Archief Eemland opnames van de restauratie en digitalisering van het Amersfoorts oorlogsarchief van Adriana Nefkens . In de Tweede Wereldoorlog was zij Rode Kruishelpster in het vrijwel onbekende krijgsgevangenenkamp in de Zonnebloemstraat gelegen in het Soesterkwartier. Dit kamp werd in september 1943 verplaatst naar de Waterloo Kazerne - nu Bernardkazerne. Het archief van Adriana Nefkens maakt deel uit van het project ‘Oorlogsarchieven Amersfoort’ . Dit project is gericht op het restaureren, conserveren en digitaliseren van de belangrijkste archieven van en over Kamp Amersfoort . Daartoe behoren ook de bewaard gebleven administratie van Kamp Amersfoort en het persoonlijke archief van Loes van Overeem , de officiële vertegenwoordigster van het Rode Kruis aan wie het kamp werd overgedragen op 19 april 1945. Metamorfoze, het nationale programma van het Ministerie van OCW voor het behoud van papieren erfgoed, financiert en ondersteunt het project. Dit archief plaatsen we online nadat het is gedigitaliseerd.    Adriana Nefkens. Foto uit privécollectie Marianne de Rijke. Voor de opnames van het filmpje spraken we Marianne de Rijke, de dochter van Adriana Nefkens. Marianne de Rijke: “De eerste jaren na de oorlog werd bij ons thuis weinig over de oorlog gesproken. In de jaren '80 werden de herinneringen niet meer onderdrukt en gingen ze een steeds grotere en bepalende rol spelen in ons gezin. Het filmpje is een mooi eerbetoon aan mijn moeder die als Rode Kruishelpster tijdens de oorlog regelmatig haar leven in de waagschaal heeft gesteld.” Krijgsgevangenenkamp in het Soesterkwartier Op 29 april 1943, dit jaar 75 jaar geleden, werd de laatste lichting Nederlandse militairen door de Duitse bezetter in krijgsgevangenschap geroepen. Dit vormde de aanleiding voor de bekende april-meistakingen. In het Amersfoortse Soesterkwartier werd een kamp ingericht waar militairen zich moesten melden, waarna ze op transport naar Duitsland of verder werden gesteld. Archief Eemland beschikt over het archief van Adriana Nefkens die namens het Rode Kruis binnen het kamp werkzaam was. Zij heeft het dagelijks leven in en rond dit kamp nauwkeurig vastgelegd. Ook schreef zij een uitgebreid verslag over één  van de transporten vanuit Amersfoort naar kamp Stanislau in Polen. Omdat er geen Duitse helpsters beschikbaar waren, werden zij en mevrouw Hiddink gevraagd om de verzorging...
  5. Donderdag 12 april van 9.00 tot 12.00 uur is de publieksvloer op de 3e verdieping van het Eemhuis gesloten. Na 12.00 uur bent u weer welkom. Onze excuses voor het ongemak.