RT @NGV_FRL: Het was een prachtig evenement. En de onderlinge sfeer prima! Leuk publiek op de dag zelf. Ik ben nog steeds heel trots op ons…

CBG_FamGeschiedenis CBG_FamGeschiedenis

Een genealogie is een opstelling van alle personen uit dezelfde familie, uitgaand van de oudst bekende voorvader in mannelijke lijn (generatie I), die wordt genoemd.

Een parenteel is een genealogische beschrijving van alle nazaten van een man, een vrouw of een echtpaar. Zowel de nazaten van eventuele dochters als de nazaten van eventuele zonen worden ondergebracht in het parenteel en per generatie gerangschikt.