Bier

Reeds in 1916 was er sprake van een bieroorlog. 

Bierbrouwer W. Poort (1888 - 1966) verhoogde zijn bier prijzen veel minder dan de andere bierbrouwers.

Zie brief van concurrent brouwer aan de secretaris van de Bond van Nederlandse Brouwerijen.

lees hier