kampioen 19 mei 1917Voor wie het niet wist.
Hendrik Jacobus (Kobus)  Poort  (1887 - 1986) is in 1917 ongeslagen kampioen geweest met  de 3e Compagnie van het 12e Landweer Bataljon.
Links op de eerste rij.
Deze foto (briefkaart) heeft hij op 28 mei 1917 naar zijn broer in Genderingen gestuurd.
Zeer waarschijnlijk draait het hier om de derde compagnie van het 12 LW-bataljon (12LWB) dat  in Hengelo resideerde. De nederlandse soldaat werd voor 1922 (toen de gehele dienstplicht op de schop ging) opgeroepen op z'n twintigste om z'n dienstplicht te vervullen. Hij werd dan ingedeeld in het staande leger, kreeg een opleiding (de daadwerkelijke opkomst in militaire dienst) en na z'n daadwerkelijke opkomstperiode werd hij met z'n wapen en uitrusting huiswaarts gestuurd.
Zes jaar na oproep (dus omstreeks z'n 26e) ging de soldaat organisatorisch over naar de Landweer, een soort algemene reserve. Nederland was ingedeeld in 48 militaire distriscten (soort militaire gemeente) die elke een Landweerbataljon (LWB) vulden in oorlogstijd. Zolang het geen oorlog was kwam de man één keer per jaar op om z'n uitrusting en wapen te tonen en eventuele tekorten aan te laten vullen (wel zelf betalen natuurlijk!). De 'dientijd' bij de LW was bepaald op vijf jaren. Na deze tijd ging hij over naar de algemene reserve die aangeduid werd als 'Landstorm' (niet dezelfde als de vrijwillige landstorm! Deze werd samengesteld uit vrijwilligers en had de status vergelijkbaar met Landweer) In de landstorm verbleef de man tot zijn dienstplicht jegens het vaderland was afgerond. Afhankelijk van z'n rang was dat een leeftijd tussen de 35 en 45 jaar.
Kortom, Hendrik Jacobus Poort was op het moment van fotograferen waarschijnlijk tussen de 26 en 32 jaar. Deze leeftijdscategorie werd in de eerste wereldoorlog in Duitsland ingedeeld in de Reserve. Door de wat oudere leeftijd waren deze eenheden gevreesd wegens hun militaire kunnen. De onbezonnenheid van de jeugd was er wat vanaf en veel militairen hadden al wat levenservaring. Dit gold evenzozeer voor de Nederlandse LWBs.
De militairen uit de LWBs, opgekomen voor 1912, droegen nog 'hun' oude uniform, een blauw pak met zwartleren uitrusting. Lichtingen jonger dan 1912 gingen in het grijs gekleed, een wat sierlijker voorloper van het welbekende grijze pak uit 1939-1940. Ook kwam het voor dat oudere lichtingen tóch het grijze pak kregen. U kunt zich voorstellen dat veel militairen in de loop der jaren wat 'uitgebuikt' waren...
Het spel korfbal was erg populair indie tijd. In 1902 'meegenomen' uit Zweden door een onderwijzer en qua spelregels wat verbouwd, werd het snel populair onder alle lagen van de sportende bevolking.
(bron: Erik de Bruin, Vereniging Historische Militaria.)