Willem Pieterse Poort

 

Willem Pieterse Poort (gedoopt 16-8-1671 te Zaandijk) was stuurman op het schip Den Dam.

Hij voer o.a. naar Groenland.

Hiervan is een verslag in "Het Journaal en Daghregister van Dirk Jacobsz. Tayses Avontuurelyke Reyse na Groenlandt, gedaen met het Schip Den Dam, in ’'t Jaar 1710"

Dit werd uitgegeven door Willem Pieterse Poort.

Het origineel ligt: in het Gemeentearchief Zaanstad.

 Voor het gehele verslag zie Digitale bibliotheek.

 Zie tevens notariële akte:

Hierin verklaren de deposanten (personen die iets verklaren) Willem Pietersz Poort,  uit Zaandijk (zie: Parenteel van Claes). Pieter Jansz Boot, Jan Pietersz Bloem en Dirck Jansz Dam dat zij “genootsaackt ende  geprest” waren om bepaalde tui-touwen van het schip Den Dam door te hakken om het schip te behouden.  Deze gezamenlijke verklaring is kennelijk bedoeld om zich te beschermen tegen eventuele beschuldigingen van moedwillige vernielingen of ten onrechte aangebrachte schade.