MOORD OP PATER LUDWINUS EXLER.

Door roovende soldaten doodgeschoten.

Aan een schrijven van pater Hermenegild Poort, missionaris in China aan de familie van pater Ludwinus Exler, die in Kouotsuen door roovende soldaten is vermoord, zijn nog de volgende bijzonderheden ontleend: „We zitten hier diep in den rouw over het ongeval, dat p. Ludwinus pas is overkomen in Kouotsuen. 't Is treurig; de pater is door roovers doodgeschoten. Het is aldus gebeurd: Het leger der Zuiderlingen had in Kouotsuen gelegen en gevochten tegen de Japanners. Pater Ludwinus schreef daarna aan den Overste dat 't bij hem verschrikkelijk geweest was en ge weet, dat zegt hij niet gauw. Onder die Zuiderlingen waren er tien, die gedeserteerd waren of misschien niet gedeserteerd, maar op roof uitgingen. Zij hadden een rijkaard uit Luanfu, die naar Kouotsuen was verhuisd, op 't oog. Deze had zijn geld bij p. Ludwinus gedeponeerd. Eerst eischten de roovers 100, toen 300 dollar; toen gingen ze branden en zei hij, dat zijn geld bij pater Ludwinus was. Een van die roover-soldaten zei Zaterdagmorgen tegen een christen van Kouotsuen: zeg aan den pater, dat hij weggaat, want er wordt vannacht ingebroken in de kerk en 't zou me spijten a's een pater, die zoo goed is geweest voor 't volk, er aangaat. De pater is toen gewaarschuwd en heeft Zaterdag 7 October om 6 uur met zijn knecht op zijn kamer zijn revolver gepoetst. Terwijl hij daarmee bezig was, staan er ineens zes soldaten op zijn kamer met geladen revolvers. Ze schieten één keer, werken den knecht de deur uit, die nog een kogel langs z'n oor krij.gt en aan bij de andere knechts in het knechten verblijf gezet wordt, waar een soldaat voor de deur blijft staan. De pater begint tegen de roovers te vechten met een plank en krijgt een schot door zijn lijf, bloedvingers staan op de deurstijl van zijn kamer naar den refter en op bet kastje in den refter; daarna is pater Ludwinus gevallen in den refter en heeft een schot door zijn hoofd gekregen, zelfs was er een gat in den grond. In het knechten-verblijf is nog een achterdeur; daardoor is een knecht naar den tuin en de' kerk gegaan en heeft de klok geluid, waarop de roovers gevlucht zijn, die alleen de revolver van pater Ludwinus hebben meegenomen, 's Avonds om 11 uur kwamen de christenen van Kouotsuen aan pater Gabriel in Lao-Kuon-Tchcang het bericht brengen. Pater Gabriel is Zondagmorgen heel vroeg over La Kao met een pater naar Kouotsuen gegaan en in den middag kwam pater Hoogeboom met nog een medebroeder in Kouotsuen. Maandagmorgen.' is pater Ludwinus begraven naast den pater, die daar reeds begraven lag. Die rooversoldaten schijnen nog steeds rond te loopen."


Bron: De Zuid-Willemsvaart
16-01-1940