Testament van Henrick Willemsen Poort en Elisabeth Jans

Waarbij aan de langstlevende het vruchtgebruik van de nalatenschap van de eerststervende gegeven werd.

zie akte