• Home

Bier

Reeds in 1916 was er sprake van een bieroorlog. 

Bierbrouwer W. Poort (1888 - 1966) verhoogde zijn bier prijzen veel minder dan de andere bierbrouwers.

Zie brief van concurrent brouwer aan de secretaris van de Bond van Nederlandse Brouwerijen.

lees hier

  • 1
  • 2

Een genealogie is een opstelling van alle personen uit dezelfde familie, uitgaand van de oudst bekende voorvader in mannelijke lijn (generatie I), die wordt genoemd.

Een parenteel is een genealogische beschrijving van alle nazaten van een man, een vrouw of een echtpaar. Zowel de nazaten van eventuele dochters als de nazaten van eventuele zonen worden ondergebracht in het parenteel en per generatie gerangschikt.