• Home

 Willem Pieterse Poort

 

Willem Pieterse Poort (gedoopt 16-8-1671 te Zaandijk) was stuurman op het schip Den Dam.

Hij voer o.a. naar Groenland.

Hiervan is een verslag in "Het Journaal en Daghregister van Dirk Jacobsz. Tayses Avontuurelyke Reyse na Groenlandt, gedaen met het Schip Den Dam, in ’'t Jaar 1710"

Dit werd uitgegeven door Willem Pieterse Poort.

Het origineel ligt: in het Gemeentearchief Zaanstad.

 Voor het gehele verslag zie Digitale bibliotheek.

 Zie tevens notariële akte:

Hierin verklaren de deposanten (personen die iets verklaren) Willem Pietersz Poort,  uit Zaandijk (zie: Parenteel van Claes). Pieter Jansz Boot, Jan Pietersz Bloem en Dirck Jansz Dam dat zij “genootsaackt ende  geprest” waren om bepaalde tui-touwen van het schip Den Dam door te hakken om het schip te behouden.  Deze gezamenlijke verklaring is kennelijk bedoeld om zich te beschermen tegen eventuele beschuldigingen van moedwillige vernielingen of ten onrechte aangebrachte schade.

 

 tante Anne

Op 100 jarige leeftijd is Johanna"Anne" Kennedy - Poort op 30 september 2016 in Mayerthorpe AB, Canada overleden.

Anne is geboren op 27 september 1916 te Lonneker.

Gehuwd op 21-6-1945 te Glanerbrug met Hermannes Johannes Olde Heuvel (1916 - 1973).

Zij huwde daarna John Kennedy.

zegelkraak

Op 25 januari 1944 wisten Tilburgse ambtenaren en leden van de knokploeg Soest beslag te leggen op een enorme partij Rauterzegels. Dat waren controlezegels waarmee tienduizenden onderduikers hun valse persoonsbewijs geldig konden maken. De koelbloedig uitgevoerde operatie werd door dr. L. de Jong te boek gesteld als "een van van de belangrijkste wapenfeiten uit de geschiedenis van de Nederlandse illegaliteit".

bron: Joep Eijkens Het Nieuwsblad

lees hier het hele verhaal.

{jcomments off}Op 5 november 2012 is geboren Boy,  zoon van Rick Meijer en Emmanuelle van de L' Isle.

generatie

5 generaties

  • 1
  • 2
Twitter response: "Could not authenticate you."

Een genealogie is een opstelling van alle personen uit dezelfde familie, uitgaand van de oudst bekende voorvader in mannelijke lijn (generatie I), die wordt genoemd.

Een parenteel is een genealogische beschrijving van alle nazaten van een man, een vrouw of een echtpaar. Zowel de nazaten van eventuele dochters als de nazaten van eventuele zonen worden ondergebracht in het parenteel en per generatie gerangschikt.